Besøk utdanningsmessen i Ålesund

Besøk utdanningsmessen i Ålesund

Utdanning & Karriere arrangeres i Fagerlihallen i Ålesund, 30. januar  2023. Benytt denne muligheten til å orientere deg om utdanning og yrkesvalg.

På messen får du snakke direkte med studenter fra alle norske universitet. I tillegg får du møte representanter fra en rekke høyskoler, utenlandske universiteter, folkehøyskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og arbeidsgivere.
 
Utdanning & Karriere er det eneste tiltaket innenfor utdannings- og karriereveiledning som tilbyr et så bredt utvalg av muligheter for studiesøkende. 
 
I løpet av høsten vil du også få invitasjon til ulike digitale Tema Events som kan hjelpe deg i gang med utdanningsvalget. Eventene holdes etter skoletid og vil vare i ca. 45 minutter. Eksempel på tema: Fremtidens arbeidsmarked, Universitetene i Norge, Forsvaret, Økonomi, Valg av videregående utdanning og mye mer!

Det er gratis for alle å besøke messen. Sjekk med skolerådgiver om din klasse er påmeldt!

Program:

Åpningstider:

Mandag 30. januar: 09.00 – 15.00

Messehall:

Fagerlihallen
Gangstøvikveien
6009 Ålesund
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!
+47 47 75 88 00  

Velg arrangement: