Besøk utdanningsmessen i Oslo!

Besøk utdanningsmessen i Oslo

Utdanningsmessen arrangeres i Telenor Arena 15. – 17. februar 2023. Benytt denne muligheten til å orientere deg om utdanning og yrkesvalg.

På messen får du snakke direkte med studenter fra alle norske universitet. I tillegg får du møte representanter fra en rekke høyskoler, utenlandske universiteter, folkehøyskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og arbeidsgivere.
 
Utdanning & Karriere er det eneste tiltaket innenfor utdannings- og karriereveiledning som tilbyr et så bredt utvalg av muligheter for studiesøkende. 
 
I løpet av høsten vil du også få invitasjon til ulike digitale Tema Events som kan hjelpe deg i gang med utdanningsvalget. Eventene holdes etter skoletid og vil vare i ca. 45 minutter. Eksempel på tema: Fremtidens arbeidsmarked, Universitetene i Norge, Forsvaret, Økonomi, Valg av videregående utdanning og mye mer!

Det er gratis for alle å besøke messen. Sjekk med skolerådgiver om din klasse er påmeldt!

Program:

Åpningstider:

Onsdag 15. februar: 09.00 – 15.00
Torsdag 16. februar: 09.00 – 15.00
Fredag 17. februar: 09.00 – 14.00

Messehall:

Telenor Arena
Widerøeveien 1
1360 Fornebu
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!
+47 47 75 88 00  

Velg arrangement: