Fortsatt ledige studieplasser

Det er ikke for sent å sikre seg en studieplass til høsten – her er noen tips!

Hvert år etter hovedopptaket publiserer Samordna opptak en oversikt over studier som fremdeles har ledige studieplasser. Denne listen finner du på Samordna opptaks nettsider, hvor du kan søke deg plass ved disse studiene. Mer informasjon om studieplassene og søknadsprosessen kan du finne her.

Private skoler har egne prosesser
Det finnes også ledige studieplasser som ikke utlyses på Samordna opptak. Mange private høyskoler og folkehøyskoler står utenfor dette systemet og har derfor sine egne søknadsprosesser.

Man må oppsøke den private studieinstitusjonen direkte for å finne ut av hvilke studier som ennå ikke har fylt seg opp. Søk på nettet etter «ledige studieplasser», eller besøk den aktuelle skolens nettsider. Her finner du som regel oversikten over de ledige plassene.

Rullerende opptak: Søk så lenge det er ledig
Private utdanningsinstitusjoner har ofte særegne søknadsprosesser og -frister. Mange av dem benytter seg av løpende opptak, som betyr at institusjonen holder åpent for søknader så lenge det aktuelle studiet fremdeles har ledige plasser – eller frem til studiestart.

Med løpende opptak har man altså ingen forhåndsbestemt søknadsfrist; studiets popularitet, antallet studieplasser og datoen for studiestart vil være med på å avgjøre hvor lenge man kan søke seg dit. Enn så lenge er det altså fortsatt mulig å søke seg til studier med løpende opptak – så fremt studiet ikke allerede er fylt opp eller påbegynt.

Nettstudier: Søk når du vil
Nettstudier er ofte et alternativ for studenter som ønsker fleksibilitet når det gjelder alt fra søknads- og tidsfrister, til intensiteten av ens egen studieplan. Om du vil påbegynne studier på et tidspunkt utenom det vanlige studieåret, eller om du vil studere fra avstand – uten å være bundet til et spesifikt sted, er dette ønsker som nettstudier kan tilrettelegge for.

Tilbudet av nettstudier er stadig økende, og graden av fleksibilitet ved studiene (og utdanningsinstitusjonene) kan variere. Mens enkelte nettstudier kan ha fastsatte søknadsfrister og oppstartsdatoer, har man ved andre muligheten til å starte studiene når som helst. Uansett hva som passer din hverdag best, er studievalget opp til deg.

Lykke til med årets studiestart!