Om utdanningsmessene

‘Utdanning & Karriere’ arrangeres i 11 byer over hele landet hvert år, med over 90 000 besøkende totalt. Dette er de største utdanningsmessene i Norge hvor studiesøkende ungdom får anledning til å skaffe nyttig informasjon for valg av videre utdanning og karriere.

Hvorfor delta på utdanningsmessene?
Som utstiller på messene møter du et stort antall unge voksne og kan snakke med dem om utdanningstilbud og fremtidige karrièremuligheter. Messene er en unik arena for å komme i direkte kontakt med målgruppen på deres foretrukne arena for studie- og karriereveiledning.

Utdanning & Karriere 2020 brosjyre

Hvem besøker messene?
De største besøksgruppene består av elever fra videregående skole og ungdomsskole. Elevene blir invitert i samarbeid med skolens rådgivere og tilbys transport til messehallen. Andre som besøker messene er elever fra folkehøyskoler, studenter, voksne, vernepliktige, og andre som er interessert i videre utdannings- og karrièremuligheter.

Hvem er utstillerne?
Flere ulike typer utstillere deltar på messene for å promotere sine utdanningstilbud eller fremtidige karrièremuligheter. Dette inkluderer norske og utenlandske universitet og høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler, private og offentlige organisasjoner, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter. 

Hvordan sikres besøket?
Tett samarbeid med rådgivere i hele landet sikrer godt besøk på utdanningsmessene hvert år. Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge vi har god relasjon med rådgiverne og dette styrker bruken av utdanningsmessene som prioritert veiledningstiltak. Vi tilbyr busstransport for elevene og gjør dermed messene lett tilgjengelig for de fleste skolene. Messene markedsføres også gjennom sosiale medier, nyhetsbrev, reklamekampanjer og gjennom nettportalen tautdanning.no. Les mer 

Ønsker du å delta som utstiller på messene i 2020?
Påmelding gjøres her
, eller ta kontakt på info@tautdanning.no for mer informasjon.

Når og hvor arrangeres messene?