HjemAkademiet Grunnskole...

Akademiet Grunnskole – for deg som vil litt mer

Tekst og bilder: Akademiet

Hvor stor betydning for fremtiden din har egentlig årene på grunnskolen? Akademiet har tre grunnskoler i Oslo, Drammen og Lier.

Mer enn bare videregående
Mange kjenner Akademiet som Norges største private videregående skole. Men de har også tre unike grunnskoler på Østlandet, hvor to av dem er definert som realfagsskoler.

Tett oppfølging er nøkkelen til suksess
Akademiet mener at nøkkelen til en god skole ligger i tett oppfølging av elevene. Det handler om å skape en skolehverdag der elevene trives, føler seg sett og hørt som individer.

Kjernen i Akademiets verdier er positivt elevsyn, kontinuerlig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag og medelever.

Inspirert av Maria Montessoris pedagogikk er hovedbudskapet på Akademiet Grunnskole «hjelp meg å gjøre det selv». Det innebærer at læreren veileder og støtter elevene, samtidig som de får ansvar for sin egen læringsprosess. Lærerne er ansvarlige for at elevene følger lærerplanen og arbeider mot nasjonalt fastsatte kompetansemål, men oppfordres elevene til å ta kontroll over sin egen læring.


– Jeg synes realfag er de morsomste fagene egentlig. Det er fint å ha et fokus på det – også i de andre fagene, slik at det blir et tverrfaglig fokus på realfag, forteller Philip som er elev på Akademiet Realfagsskole Oslo.

Studietid allerede på grunnskolen
Akademiet ønsker å bidra til at elevene klarer å kontrollere og styre sin egen tid. Derfor er timeplanen med korte lærerstyrte timer og lengre økter med studietid. I disse øktene er det alltid en lærer tilgjengelig for individuell veiledning. Det gir elevene muligheten til å jobbe konsentrert med fag på sitt eget nivå og i sitt eget tempo.

Hilde Dramdal, rektor og daglig leder ved Akademiet Ungdomsskole Lier, forklarer:
– Her har elevene mulighet til å jobbe konsentrert med fag på sitt nivå. I studietid vil det alltid være en lærer tilgjengelig, som kan gi elevene individuell veiledning på det de trenger hjelp til.

Realfagsskole – fremtidens utdanning
I Akademiet betyr realfagsskole at du som elev har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Undervisningen foregår i aldersblandede grupper, slik at du naturlig samarbeider med elever som både er eldre og yngre enn deg. Dette fremmer samarbeid og selvstendig arbeid.

På realfagsskolene er det ofte elevgrupper med stor interesse innenfor realfag som matematikk, teknologi og programmering.

– Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer, sier Helene Dahlman, rektor ved Akademiet Realfagsskole Drammen.

Forsere fag på ungdomsskolen
Mange elever og foresatte har et ønske om forsering allerede på ungdomsskolen. Forsering handler om å jobbe på et vanskeligere nivå i ett eller flere fag.

– For å klare å forsering, må eleven ha god struktur og organisatoriske evner. For noen er dette vanskelig og for andre føles det godt å endelig kunne jobbe på det nivået en trenger, forteller lærer Maria Grunnesjø på Akademiet Realfagsskole Oslo.

Er du interessert i å høre mer om Akademiet Grunnskole?
Les mer på www.akademiet.no/grunnskole

Ta gjerne kontakt med Akademiet!
Telefon: 922 36 600
E-post: post@akademiet.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: