HjemAkademiet VGS Oslo –...

Akademiet VGS Oslo – Byens beste skole!

Tekst og bilder: Akademiet

Hvilken videregående skole du velger kan være avgjørende for hvor godt du gjør det.

Skoleundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler. Undersøkelsen beregner hva skolen bidrar med til elevenes læringsresultater. Den kalles derfor en skolebidragsindikator. Skolebidragsindikatoren viser hvor mye den enkelte skole bidrar til elevenes læringsresultater.

Det vil si hvor mye skolen:

– Bidrar til å løfte elevenes karakterer (karakterproduksjon)
– Bidrar til å få elevene til å stå (gjennomføring)
– Sørger for at elevene ikke slutter underveis (frafall)

Store forskjeller i skolen
Det er stor forskjell på videregående skoler i Norge, og hvilken skole du går på kan være avgjørende for om du fullfører og hvor godt du gjør det. For Akademiet Videregående Skole viser undersøkelsen at skolen, har langt på vei, har lykkes med å nå sine mål. – Skolen ble startet med en visjon om å skape en ny skole der alle elever blir sett og inkludert i et trygt læringsmiljø. Målet var at alle skulle fullføre videregående skole med best mulig resultater. Vår målsetning var, ubeskjedent nok, å bli Norges beste og mest fremtidsrettede skole, forteller Kjetil Eide, styreleder og skoleutvikler for Akademiet.

Akademiet VGS Oslo best på gjennomføring
Akademiet VGS Oslo er den beste videregående skolen i Oslo, når det kommer til å få elevene til å fullføre og bestå studieforberedende. Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet slår fast at det er 12,7 prosentpoeng større sannsynlighet å gjennomføre videregående skole som elev ved Akademiet VGS Oslo, sammenlignet med en gjennomsnittlig norsk videregående skole. Dette plasserer Akademiet Oslo i Norgestoppen, som den syvende beste videregående skolen i hele Norge.

Selim Unsal, rektor ved Akademiet VGS Oslo, forteller at han er strålende fornøyd med skolens gode resultater og at de viser hvor stor betydning Akademiet har for ungdommene i Oslo. – Vår oppgave er å skape de beste forutsetninger for elevene og deres muligheter senere i livet, konstaterer Unsal.

Ikke tilfeldig ifølge kunnskapsministeren
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener det ikke er tilfeldig hvilke skoler som skårer godt på skolebidragsindikatoren og viser til skolenes fokus på kvalitetshevende tiltak. Sanner poengterer at vi er avhengig av at elevene fullfører og består, men også at de løfter seg faglig. Dette handler om elevenes muligheter til å lykkes.

Valg av utdanningsprogram på Akademiet VGS Oslo
Akademiet VGS Oslo tilbyr et bredt utvalg av utdanningsprogram: Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, IKT-servicefag og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr også flere nye utdanningsprogram med Akademiet Aktiv og Medier og kommunikasjon med E-sport.

E-sport i videregående skole på Akademiet
Høsten 2018 startet Akademiet sine første E-sportelever på Studiespesialisering med E-sport som fokusområde på Akademiets skoler i Ålesund og Molde. Akademiet Videregående Skole i Oslo tilbyr E-sport som en del av utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon fra høsten 2019. Skolene forteller om stor pågang lansering av tilbudet. – Dataspill og skole kan kanskje virke som en litt underlig kombinasjon, men faktum er at det finnes over 1.500 utøvere på landsbasis.  – Fra et pedagogisk ståsted har vi forståelse for at enkelte kan oppleve kombinasjonen av skole og gaming som litt uvant, men når vi ser på hvilken kompetanse som kreves for å bli god i E-sport, er dette kompetanse som er svært kompatibel med vår pedagogiske plattform; Individfokus og samarbeid, evne til å fatte gode beslutninger raskt og være en sentral del av et større team, er alle egenskaper vi ønsker å utvikle hos alle våre elever. Vi opplever at E-sport er et godt supplement til vårt øvrige studietilbud og pågangen har vært stor etter vi lanserte tilbudet, forteller daglig leder i Akademiet, Jan Ove Otterlei.

Akademiet Videregående Skole i Oslo kan elever også velge utdanningsprogrammet Akademiet Aktiv. Dette er utdanningsprogrammet for deg som ønsker mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Skolehverdagen for elevene på Akademiet Aktiv vil i større grad foregå utenfor klasserommet, med ulike former for fysisk aktivitet. Uken vil avsluttes med friluftsaktiviteter til fots eller på ski, og på planen står overnatting i gapahuk, båtturer i Oslofjorden med fridykking, krabbefiske, rafting, kajakk, sykling og klatring.  Fysisk aktivitet i skolen har vært gjenstand for flere studier de siste årene, og det har vært forsøkt undersøkt i hvilken grad fysisk aktivitet har innvirkning på fysisk helse, psykisk helse, læringsutbytte og læringsmiljø. Rektor, Selim Unsal, forteller at du som elev på utdanningsprogrammet Akademiet Aktiv følger vanlige læreplaner for Studiespesialisering, men at det er tilrettelagt for variert fysisk aktivitet. – Tilbudet passer for deg som er over gjennomsnittet glad i fysisk aktivitet, og kanskje ser for deg et framtidig karrierevalg hvor fysiske utfordringer hører med. Dette kan være Politihøyskolen eller Forsvarets befalsskole, men også andre yrker som blant annet leder, akuttsykepleier eller hjelpearbeider. Elevene får full studiekompetanse, men en mer variert skolehverdag!

Skoler over hele landet
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever over hele Norge. Akademiet Privatistskole og Nettstudier for de som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse. Heltberg-skolene er også en del av Akademiet, med private gymnas, toppidrettsgymnas, barne- og ungdomsskole og utvekslingstilbudet Heltberg Utveksling.

Les mer om Akademiet
Kontakt Akademiet
Tlf.: 922 36 600
E-post: post@akademiet.no
Søk nå

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: