Fagskolen Centric IT Academy : utdanning & jobb

Tekst og bilder: Centric IT Academy

Ta en kort og yrkesrettet IT-utdanning. Søk vår fagskole i Trondheim, Hamar eller Oslo.

Du kan begynne på fagskolen Centric IT Academy selv om du ikke har spesielle IT-kunnskaper fra før. Vi gir deg den formelle utdanningen som kreves! Siden 2008 har vi gitt utdanning og arbeid til hundrevis av studenter.

Fagskolen er en del av IT-selskapet Centric som arbeider både med salg og drift av løsninger og tjenester, samt utdanning og rekruttering av personer til IT-verdenen. Centric rekrutterer studenter direkte fra fagskolen til egen organisasjon og til våre samarbeidspartnere!
Se hvordan vi kan gi deg jobb her.

Vi gjør studiehverdagen enklere:

  • Vi vektlegger den praktiske delen av stoffet mer enn den teoretiske.
  • Obligatorisk undervisning 2-3 dager per uke gjør det enkelt å kombinere studier med deltidsjobb.
  • Vi underviser i ett og ett emne av gangen, slik at du ikke behøver lese på flere fag samtidig.
  • Fagene revideres årlig for å sikre at utdanningsplanen reflekterer den raske utviklingen i IT-næringen

Se hva tidligere studenter sier

Datateknologi, server- og nettverksdrift
er studiet for deg som ikke har studert IT tidligere. Dette er en grunnutdanning som man kan bygge videre på og som gjør det mulig å fortsette i forskjellige retninger. Hardware, klient/server, nettverk og sikkerhet er noen av emnene. Du vil lære hvordan du best kan løse ulike IT-problemer, gi støtte til brukere og råd om valg av riktig datautstyr i forhold til behov.

System og Nettverksadministrator
er en naturlig fortsettelse av Datateknologi-studiet og tas av de fleste studenter som studieår 2. Studiet gir en spisset kompetanse mot teknologi og løsninger som benyttes i ledende IT-miljøer innen servere, nettverk og skyløsninger.

Begge studier kan finansieres via Lånekassen og gir 60 studiepoeng.

Mer informasjon finner du på https://itacademy.no/

Her kan du sjekke opptakskravene.