HjemFagskolen Centric IT...

Fagskolen Centric IT Academy: utdanning & jobb

Tekst og bilder: Centric IT Academy

Ønsker du en kort og praktisk IT-utdanning spisset mot arbeidsmarkedet, kan du søke vår fagskole i Trondheim, Hamar eller Oslo.

På vår fagskole Centric IT Academy bruker vi lærere som selv er teknikere i IT-bedrifter, og som vet nøyaktig hva som er viktig å kunne! Du kan begynne på fagskolen selv om du ikke har spesielle IT-kunnskaper fra før. Vi gir deg den formelle utdanningen som kreves!

Fagskolen er en del av IT-selskapet Centric som arbeider både med salg og drift av løsninger og tjenester, samt utdanning og rekruttering av personer til IT-verdenen. Centric rekrutterer studenter direkte fra fagskolen etter avgangseksamen! Se hvordan vi kan gi deg jobb her.

Vi gjør studiehverdagen enklere:

  • Vi vektlegger den praktiske delen av stoffet mer enn den teoretiske.
  • Obligatorisk undervisning 2-3 dager per uke gjør det enkelt å kombinere studier med deltidsjobb.
  • Vi underviser i ett og ett emne av gangen, slik at du ikke behøver lese på flere fag samtidig.
  • Fagene revideres årlig for å sikre at utdanningsplanen reflekterer den raske utviklingen i IT-næringen

Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere studenter:

«Jeg liker at skolen er hands-on. Her lærer vi det som er viktig og relevant når vi skal ut i arbeid. Det er samtidig et godt klassemiljø, noe som er med på å bidra til at man ønsker å dra på skolen.»

«Jeg studerte til System og Nettverksadministrator på IT Academy. Det beste ved studiet foruten aktuelle fag og gode instruktører, var mulighetene for jobb i Centric etter fullførte studier.

«Instruktørene var helt oppdaterte på de fagene de underviste i. Når de ikke underviser, jobber de på Centric med de samme fagområdene.»

Les flere tilbakemeldinger her.

Datateknologi, server- og nettverksdrift

er studiet for deg som ikke har studert IT tidligere. Dette er en grunnutdanning som man kan bygge videre på og som gjør det mulig å fortsette i forskjellige retninger. Hardware, klient/server, nettverk og sikkerhet er noen av emnene. Du vil lære hvordan du best kan løse ulike IT-problemer, gi støtte til brukere og råd om valg av riktig datautstyr i forhold til behov.

System og Nettverksadministrator

er en naturlig fortsettelse av Datateknologi-studiet og tas av de fleste studenter som studieår 2. Studiet gir en spisset kompetanse mot teknologi og løsninger som benyttes i ledende IT-miljøer innen servere, nettverk og skyløsninger.

Begge studier kan finansieres via Lånekassen og gir 60 studiepoeng.

Cyberforsvaret

Har du lyst til å jobbe i cyberforsvaret? Dersom du tar studiet system- og nettverksadministrator vil dette kunne være mulig. Underveis i studiet kan du søke opptak og signere kontrakt som gir fast ansettelse etter studiene.

Forsvaret har et stort behov for teknisk kompetanse. Cyberforsvarets egne Spesialistskole produserer hvert år inntil 40 cyberteknikere, men klarer ikke å dekke Forsvarets behov. Derfor rekrutteres teknikere fra fagskolen Centric IT Academy.

Som cybertekniker kan du jobbe i mange forskjellige avdelinger i Forsvaret, og du kan få en lang tjenestetid i et spennende miljø. Tjenestestedene er spredt over hele landet med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet cybermilitær virksomhet

Det gir den enkelte mulighet til høy grad av fleksibilitet både med tanke på lokasjon, avdeling og arbeidsoppgaver, og ikke minst en karriere full av utvikling og muligheter.

Les mer om Cyberforsvaret her.

Mer informasjon finner du på https://itacademy.no/

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: