Delta på digitale utdanningsmesser i 2021!

På grunn av situasjonen rundt Covid-19, vil utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres digitalt i 2021. Som utstiller på de digitale messene, vil du møte studie- og karrieresøkende ungdommer i hele landet, fra nord til sør. Uten å reise.

Når og hvor?

De digitale utdanningsmessene arrangeres i 6 ulike landsdeler og skal gjennomføres i de samme ukene og dagene som var satt for de ordinære messene i januar og februar 2021. Bakgrunnen for dette er at vi allerede har mange påmeldte skolegrupper til disse datoene og at vi ønsker å fordele besøkstid til elevene i de ulike landsdelene, slik vi har gjort tidligere. Målet er å sørge for at alle får nok tid til å oppsøke utstillerne de ønsker å snakke med og at de som bemanner standene har kapasitet.
Fullstendig oversikt over datoer og åpningstider finner du her. 

Hvordan foregår den digitale messen?

Utstillere deltar online og bemanner standen fra sine lokaler eller hjemmefra med egen PC eller nettbrett. Innholdet i den digitale standen bygges opp på forhånd og administreres gjennom en adminside som alle utstillere får innlogging til. Standen kan inneholde informasjon i form av tekst, lenker, bilder og film, samt funksjoner som chat, videosamtaler, livestream og webinarer. De ulike funksjonene som kan benyttes i den digitale standen bestilles i påmeldingsskjema.  Teknisk support vil være tilgjengelig for utstillere under messen for bistand og hjelp ved behov. Les mer om standløsninger og innhold her.

Hva med besøket?

Utdanningsmessene blir nå tilgjengelige for besøkende over hele landet. Skoler som tidligere ikke kunne delta på de fysiske messene på grunn av reiseavstand har nå muligheten til å delta digitalt. Det betyr at enda flere kan besøke messene enn tidligere.

Vi jobber aktivt med å invitere alle skolene til messene i sin region hvor de tilbys gratis gruppepåmelding gjennom rådgiverne. Vi følger opp rådgiverne kontinuerlig gjennom året via telefon og e-post for å informere om messen, samt avtale dag og tidspunkt for besøk. Vi er i tillegg hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har derfor god kontakt med rådgivere over hele landet. Les om hvorfor Rådgiverforum Norge anbefaler digitale messer i 2021 her. Messen vil foregå i skoletiden og besøket fordeles på best mulig måte slik at alle deltagere får en god opplevelse. Messen vil også være åpne for andre grupper (som studenter, arbeidssøkende og andre som er opptatt av videre utdanning og karriere), men disse blir ikke fulgt opp på samme måte som skoleklassene. Denne målgruppen når vi ut til gjennom omfattende markedsføring via egne nyhetsbrev med over 300 000 mottagere, samt via sosiale medier. Alle besøkende må likevel booke billett og tidspunkt på forhånd.

Elevene blir godt forberedt

Elevene vil få innlogging og tilgang til den digitale messen i god tid før messen åpner slik at de kan registrere sine opplysninger og interesser, samt gjøre seg kjent med plattformen. Skolene vil få tilsendt et komplett forberedelsesopplegg som sikrer at elevene er godt forberedt til messen.

Den digitale messen vil bestå av to deler: I del 1 gjør elevene seg kjent med plattformen og planlegger besøket ved å registrere sine opplysninger og interesser. Del 2 er selve messebesøket hvor man får snakke med utstillerne og innhente informasjon. Her vil elevene benytte seg av «planen» de har lagt i del 1. Det vil si at jo bedre forarbeid elevene har gjort, desto bedre utbytte vil de ha av messebesøket. Her kan du lese hvordan messene vil foregå for de besøkende steg for steg.

Samarbeid med Saco Studentmässa

Vi har utviklet konseptet for de digitale messene i samarbeid med Saco Studentmässa som er arrangøren av de årlige utdanningsmessene i Sverige (Stockholm og Gøteborg). Saco er en solid aktør med mange års erfaring i bransjen. Deres digitale utdanningsmesse skal arrangeres i november i år og erfaringer fra denne vil komme til nytte når vi skal arrangere messene i Norge i 2021. Ta en sniktitt på en video fra Saco her som viser hvordan standen og kanalene fungerer i den svenske messen. Det vil bli et lignende oppsett for vår messeportal, med diverse tilpasninger og endringer .  Spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no eller telefon 7380 9750