Delta på digitale utdanningsmesser i 2021!

Det er fortsatt usikkert om store arrangement kan gjennomføres i januar og februar, og hvilke regler som gjelder for smittevern, store samlinger og reising i 2021. Det ser ikke ut til at vi vil få et klart svar på dette før senere i høst. Derfor lanserer vi nå en digital versjon av Utdanningsmessene som vil være et godt alternativ dersom de ordinære messene ikke kan gjennomføres.

LES MER OM DE DIGITALE MESSENE OG PÅMELDING HER

Hvordan blir digitale utdanningsmesser?
Innholdet i de digitale messene vil i stor grad samsvare med de ordinære, ved at dere får muligheten til å møte og snakke med et stort antall elever fra hele Norge. Som utstiller vil dere få en digital stand hvor dere kan informere om deres studie- eller karrieretilbud gjennom videosamtaler, chattefunksjoner, livesendinger og beskrivelser av deres studiested/organisasjon ved hjelp av tekst, bilder og lenker. Det blir også mulig å ha foredrag i form av webinarer. I tillegg vil informasjonen være tilgjengelig frem til søknadsfristen.

Deltagelse og besøk
Digitale utdanningsmesser vil være tilgjengelige for alle skoler i hele Norge og både utstillere og publikum kan trygt delta uten å reise. Messene vil foregå i skoletiden og besøket fordeles på best mulig måte for å sikre at alle deltagere får en god opplevelse.

Delta som utstiller på Utdanning & Karriere 2021 og øk rekrutteringen til deres studiested eller organisasjon!

Er du påmeldt til utdanningsmessene 2021?
Vi tar kontakt med alle påmeldte utstillere med mer informasjon og for å avtale en god løsning for deres organisasjon.

Er du interessert i å delta på messene og ønsker mer info?
Ta kontakt med oss på info@tautdanning.no