HjemÉn av fire studenter...

Én av fire studenter er ensomme

Av Trygve Norum-Lunås

29 prosent av studenter oppgir å være ofte ensomme, viser en ny undersøkelse. Hjelp kan være å finne i foreninger og idrettslag – eller i en samtalepartner hos studentsamskipnaden.

Tidligere denne måneden ble resultatene av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) for 2018 publisert. Der kommer det frem at hver fjerde student ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, og at én av seks studenter ofte eller svært ofte føler seg isolert.

– Dette er bekymringsfullt, sier Kari Jussie Lønning, som leder SHoT-undersøkelsens styringsgruppe i en pressemelding. – Studenter er i en overgangsfase. Mange flytter hjemmefra for første gang, skal skaffe seg nytt nettverk og klare seg selv, samtidig som de skal prestere i studiene. Dette kan føre til at de kjenner på ensomhet og sårbarhet, og det kan gi utslag i psykiske plager. Derfor må vi ta dette på alvor, sier Lønning.

Én av fire studenter føler seg ensomme
Tallene fra SHoT-undersøkelsen tyder på at ensomhet og psykiske plager forsetter å gjøre seg gjeldende blant studenter. 29 prosent av de spurte oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme, og én av fire ansees for å ha alvorlige psykiske symptomplager.

Undersøkelsens leder, Kari Lønning, oppfordrer studenter til å engasjere seg i sosiale aktiviteter: – Jeg vil sterkt oppfordre de nye studentene til å delta på både sosiale og faglige aktiviteter helt fra semesterstart. Og jeg vil oppfordre utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnader til å tilrettelegge gode, sosiale møteplasser for studentene. Studenter er en ressurssterk gruppe som er flinke til å benytte seg av mulighetene, og vi må gi dem dette, sier Lønning i en pressemelding.

]Frivillig engasjement kan åpne dører
Lønnings oppfordring er klok. For når fadderukene er over, og studiehverdagen begynner, kan det være fort gjort å havne utenfor de sosiale kretsene og gå glipp av aktiviteter og tilstelninger, om man ikke er litt frempå.

Å engasjere seg i en studentorganisasjon kan være en god måte å skaffe seg nye bekjentskaper på, og ved de aller fleste studiesteder finnes det gode muligheter for å bli med på frivillige aktiviteter, foreninger og idrettslag.

LES OGSÅ: Ditt nye liv som student

Selv om mulighetene er mange, og terskelen for å være med er lav, krever det at man tar et lite initiativ selv. Det gjelder å ta det første skrittet, og dukke opp på en av idrettslagets treninger, et møte i studentforeningen, eller melde sin interesse for å delta i studentkoret.

Ved å delta i aktiviteter eller grupper man selv er interessert i, kan man åpne døren for å møte mange likesinnede. På den annen side kan studietiden være en god anledning til å prøve noe helt nytt og komme i kontakt med helt nye sosiale miljøer. Husk at du ikke er alene om å være alene, og det er ingen hemmelighet at mange studenter engasjerer seg først og fremst for det sosiale aspektet.

Noen å snakke med
Løsningen er ikke nødvendigvis så enkel som å engasjere seg i en studentforening. Studietilværelsen byr på en rekke utfordringer, og det kan være krevende å befinne seg i en ny by, med nytt ansvar, så vel som en ny frihet og mer flytende rammer.

LES OGSÅ: Student på flyttefot?

Enkelte kan oppleve å ikke ha noen nære venner som de kan bekjenne seg til, og står på bar bakke sosialt. For mange kan det være ekstra vanskelig å befinne seg ved et av de større, mer folkerike utdanningsinstitusjonene. Følelsen av å drukne i mengden av studenter i de store forelesningssalene kan fort gjøre seg gjeldende i mangelen av små, mer intime gruppe- og klasseromssituasjoner, som man kanskje er vant med fra tidligere skolegang.

LES OGSÅ: Store fordeler ved små studiesteder  

Om ensomheten tar overhånd, eller om man helt enkelt behøver noen å snakke med, er den lokale studentsamskipnaden et godt sted å søke råd. De fleste studentsamskipnadene tilbyr gratis helsetjenester, inkludert muligheten for uforpliktende og taushetsbelagte samtaler med en psykolog, studentprest, og / eller en studieveileder.

Å få muligheten til å åpne seg kan være det som skal til for at man begynner å føle seg bedre. Å dele problemene sine med noen som kan gi et utenfra perspektiv, kan også være en åpning til å se ting i et annet lys, eller de kan hjelpe til ved å peke deg i rett retning.

En oversikt over de ulike studentsamskipnadene i landet, og lenker til deres nettsider, finnes her.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: