HjemEnorme muligheter bå...

Enorme muligheter både til lands og til vanns

Tekst og bilder: Høgskolen i Molde

Olje og gassutvinningen har gitt arbeidsplasser og rikdom til Norge i flere ti-år. Den vil fortsatt være en svært viktig næring langs hele kysten framover, men det er ikke bare den vi skal høste av i ti-årene som kommer. Marine næringer omsetter for flerfoldige milliarder og blir bare større og større for hvert år som går.

Felles for både oljeindustrien og marin aktivitet som fiske og oppdrett er at de stiller store krav til gode logistikkløsninger. Ved Høgskolen i Molde utdannes det hvert år bachelor- og masterstudenter i logistikk som har kompetanse tilpasset petroleumssektoren og oppdrettsnæringen.

Alt handler om flyt

Logistikkstudiene handler om å gjøre ting så kostnadseffektivt som mulig, enten det gjelder forsyninger til oljeplattformene i Nordsjøen, eller det gjelder å få laksen opp fra oppdrettsanlegget og  fram til laksemiddagen klar til servering.

Sentralt plassert i Kristiansund

Høgskolen i Molde har valgt å legge to av logistikkstudiene til Høgskolesenteret i Kristiansund. Byen er sentral med hensyn til viktige næringer som petroleum og marine næringer.

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk fokuserer på å få til bedre lønnsomhet og flyt i de tjenestene som plattformene og installasjonene på sokkelen er avhengig av. De som tar denne utdanningen vil kunne jobbe med forhandlinger og innkjøp av varer og tjenester, utvikle leverandørkjeder, planlegging av transport til og fra Nordsjøen og andre typiske logistikkoppgaver.

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi har fokus på utfordringer som er knyttet til fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til sjømaten kan kjøpes over disk. Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

«Framtiden ligger i havet»

”Ved å studere marin logistikk og økonomi får man et faglig sterkt utbytte og i tillegg et innblikk i en spennende næring. Studiet har virkelig innfridd til forventningene, og samtidig er det ikke et minus at Kristiansund er en så vakker by.”

Andrea Lindgaard
bachelorstudent, marin logistikk og økonomi.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: