HjemFredrikstadskole bes...

Fredrikstadskole best på gjennomføring i Viken

Tekst og bilder: Akademiet VGS Fredrikstad

Akademiet VGS Fredrikstad er skolen som lykkes best når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå.

Gjennomføring i forhold til forventet gjennomføring
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler. 

Undersøkelsen beregner hva skolen bidrar med til elevenes læringsresultater og kalles derfor en skolebidragsindikator. Skolebidragsindikatoren skal gi en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater.

For å kunne måle dette, skilles delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg ut. På grunn av avlyst eksamen våren 2020 er ikke indikatoren for skolens bidrag til å løfte elever faglig (karakterpoeng) publisert.

Akademiet VGS Fredrikstad best i Viken
For hele Viken viser undersøkelsen at Akademiet VGS Fredrikstad er den videregående skolen som i størst grad lykkes når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå. Resultatene til Akademiet VGS Fredrikstad er så gode at de ikke bare er best i Viken, men også bedre enn skolene som scorer høyest i Oslo.

Rektor ved skolen, Øyvind Børven forteller at de er svært stolte av resultatet.

– Skolebidragsindikatoren sier noe om målsettingen Utdanningsdirektoratet har til hver enkelt skole basert på skolenes unike elevmasse. Ifølge resultatene får ingen mer ut av elevene sine enn oss på Akademiet VGS Fredrikstad. Så og si alle får vitnemål, og de aller fleste får forbedret karaktersnitt, sier Børven.

Han sier videre at siden alle elever har med seg ulike forutsetninger som påvirker skoleresultatene, kontrolleres elevenes tidligere prestasjoner. I tillegg kontrolleres det for foreldrebakgrunn. For å kunne måle skolens bidrag, skiller NIFU ut den delen av læringsresultatet som skyldes de forutsetningene elevene har med seg. 

På grunn av avlyst eksamen våren 2020 er ikke indikatoren for skolens bidrag til å løfte elever faglig (karakterpoeng) publisert.

Liten skole med tette relasjoner
Børven fremhever også at med 90 elevplasser blir man godt kjent med hverandre, og skolen har en klar ambisjon om at her enkelt elev skal føle mestring. For å få til dette følges alle opp tett av en personlig mentor som har hyppige samtaler med eleven om både faglig utvikling og trivsel ved skolen. 

Skolen tilbyr utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon, som etter tre år ved skolen gir vitnemål med generell studiekompetanse.

Skolen tilbyr også egne fokusområder som skal bidra til økt lærelyst. Dette er frivillige kurs der elevens lidenskap og interesse står sentralt. For høsten 2021 kan elevene velge mellom entreprenørskap og innovasjon, personlig trening, spillutvikling og visualisering, design og redesign, musikkproduksjon og til høsten kommer også E-sport. 

Vil du vite mer om Akademiet VGS Fredrikstad?
Kontakt Akademiet på telefon 930 33 608 eller e-post til fredrikstad@akademiet.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: