HjemFuture loading . . ....

Future loading . . .

Tekst og bilder: Centric IT Academy

CIA gir deg en fremtidsrettet utdanning og jobb!

Den teknologiske utviklingen driver oss mot robotisering og mer automatiserte tjenester. Som en følge av dette oppstår det nye arbeidsplasser med behov for teknisk kompetente arbeidstagere. Det er alltid behov for personer til å utvikle, drifte og supportere de nye løsningene. Dette er fremtidsrettede arbeidsplasser!

Centric arbeider både med IT-løsninger og tjenester, samt utdanning og rekruttering av personer til IT-verdenen. Fagskolen Centric IT Academy (CIA) er en NOKUT godkjent fagskole og samtidig en rekrutteringsarena* for nye medarbeidere til Centrics avdelinger rundt omkring i landet.

Den spesielle fagskolen

  • Vi benytter lærere fra egen IT-avdeling som er eksperter innenfor sine fagfelt. Dette sikrer til enhver tid oppdatert kunnskapsformidling.
  • Centric ansetter hvert år uteksaminerte studenter. Vi er et internasjonalt selskap med ca 4500 ansatte og har behov for mer arbeidskraft.
  • Obligatorisk undervisning 2-3 dager per uke gjør det enkelt å kombinere studier med deltidsjobb.
  • Våre studenter kan sertifisere seg kostnadsfritt i flere emner i tillegg til eksamener.
  • Vi vektlegger den praktiske delen av stoffet mer enn den teoretiske.

IT Drift og Supportteknikk / Datateknologi, server- og nettverksdrift
er studiet for den som ikke har studert IT tidligere. Dette er en grunnutdanning som man kan bygge videre på og som gjør det mulig å fortsette i forskjellige retninger. Hardware, klint/server, nettverk og sikkerhet er noen av emnene. Studentene lærer hvordan man best kan løse ulike IT-problemer, gi støtte til brukere og råd om valg av riktig datautstyr i forhold til behov.

System og Nettverksadministrator
er en naturlig fortsettelse av IT Drift og Supportteknikk og tas av de fleste studenter som studieår 2. Studiet gir en spisset kompetanse mot teknologi og løsninger som benyttes i ledende IT-miljøer innen servere, nettverk og skyløsninger. Ønsker du å søke dette studiet? Sjekk opptakskravene.

Begge studier har 60 studiepoeng.

Studiene berettiger til lån/stipend i Lånekassen. Studentene meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden Innlandet og kan nyttiggjøre seg velferdstilbud som for eksempel studentbolig og rådgivning.

Fagskolen holder til sentralt på Hamar, mens øvrige Centric kontorer finnes i Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim. Vi hjelper deg med utdanning og jobb!

Mer informasjon finner du på https://itacademy.no/
Søk studieplass via
www.samordnaopptak.no

* Ved fullført studiet System og Nettverksadministrator, gir Centric jobbtilbud i form av fast ansettelse forutsatt at snittkarakter er «C» eller bedre og at fraværsprosenten er under 20 %. Centric har kontorer i Hamar, Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim og jobbtilbudet vil være via ett av nevnte kontorer. Ved oppnådd karakter «C» eller bedre, vil studenten også få muligheten til å ta en sertifisering innenfor ett av våre emner (eksempelvis Windows server, nettverk el  ITIL) kostnadsfritt. Vi dekker ett forsøk per student per studieår. I tillegg vil alle studenter kunne ta en rekke MTA- og MOS- sertifiseringer kostnadsfritt (flere forsøk er mulig).

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: