HjemHeltberg barne- og u...

Heltberg barne- og ungdomsskole blir en realfagsskole

Tekst og bilder: Heltberg

Realistene trengs i svært mange bransjer! Ferdigheter innen realfag kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker.

Egen realfagsskole
Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen vil fra skoleåret 2019/2020 bli en realfagsskole. Skolen vil ha økt fokus på realfag og realfagene vil bli integrert i alle skolens fag med mål om å forberede elevene best mulig til videregående skole. Det vil være egne elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfag som matematikk, programmering og teknologi. Skolen, som ligger sentralt til på Strømsø i Drammen, åpnet høsten 2016 og har på kort tid etablert seg som en skole hvor elevene trives.

Hvorfor velge realfagsskole?
–  Ved å velge realfagsskole får elevene et svært godt utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyskole, universitet og senere yrkesliv. Realistene trengs i svært mange bransjer!, sier Hilde Dramdal, rektor ved Heltberg barne- og ungdomsskole.

Heltberg barne- og ungdomsskole er en montessoriskole, hvor undervisningen foregår i tre aldersblandete grupper der 1.-.4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. arbeider sammen. Timeplanen i alle gruppene består av lengre økter hvor elevene får mulighet til å arbeide konsentrert med fag på eget nivå over tid. Læreren er alltid tilgjengelig i arbeidsøktene og gir elever som ønsker det individuell veiledning og hjelp. Skolen benytter aktivt montessorimateriell, iPad og bøker som læringsverktøy. Når skolen også blir en realfagsskole vil en realfagslærer fra en av Akademiet Heltberg sine videregående skoler ha ansvaret for barne- og ungdomsskolens realfagssatsning. Alle elever vil, om ønskelig, ha mulighet til å forsere på alle trinn. Med egne elevgrupper som fordyper seg i realfag de har spesiell interesse for, tilrettelegges det for læring og mestring.

– Uansett hvilken retning en velger innen realfag i videre utdanning, vil elevene sitte igjen med en rekke grunnleggende ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap, teknologi og programmering. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker. Med mulighet til å forsere på alle trinn, vil elevene hos oss også bli svært godt forberedt til videregående skole, avslutter Dramdal.

Heltberg er en del av Akademiet
Heltberg er en del av Akademiet. Heltberg Private Gymnas ligger i Oslo og Drammen. I Oslo har Heltberg to videregående skoler, Heltberg Private Gymnas Ullevaal og Heltberg Private Gymnas Bislett. På Ullevaal ligger også Heltberg Ungdomsskole Ullevaal, mens Heltberg Barne- og Ungdomsskole ligger i Drammen. Heltberg tilbyr også utveksling for elever i Vg2 gjennom Heltberg Utveksling.

Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8500 elever og har videregående skoler i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Ålesund, Molde og Bergen. Akademiet Privatistskole for de som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse, finner du i alle byer med videregående skoler og også i Tønsberg og Trondheim. Akademiet Nettstudier tilbys over hele landet.

Heltberg-skolene er også en del av Akademiet, Heltberg Private Gymnas ligger i Oslo og Drammen. I Oslo har Heltberg to videregående skoler, Heltberg Private Gymnas Ullevaal og Heltberg Private Gymnas Bislett.  På Ullevaal ligger også Heltberg Ungdomsskole Ullevaal, mens Heltberg Barne- og Ungdomsskole ligger i Drammen.

Les mer om realfagsskolen
Tlf.: 31 01 19 55
E-post: grunnskole.drammen@heltberg.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: