HjemInteresse for teknol...

Interesse for teknologi?

Tekst og bilder: Centric IT Academy

Centric IT Academy er fagskolen som har både praksisplasser og jobbmuligheter.

Den teknologiske utviklingen driver oss mot robotisering og mer automatiserte tjenester og mange frykter at dette medfører tap av arbeidsplasser. Det oppstår imidlertid samtidig nye arbeidsplasser med behov for teknisk kompetente arbeidstagere. Det vil alltid være behov for personer til å utvikle, drifte og supportere de nye løsningene. Dette er fremtidsrettede arbeidsplasser! Centric IT Academy er en fagskole på Hamar som hjelper deg både med utdanning, praksis og jobb etterpå.

Vi har også opprettet et eget stipend for jenter som vil ta IT-utdannelse, som dekker store deler av kostnadene ved utdannelsen og gir store muligheter for fast ansettelse. Les mer på www.itacademy.no.

IT Drift og Supportteknikk
er studiet for den som ikke har studert IT tidligere. Dette er en grunnutdanning som man senere kan bygge videre på og som gjør det mulig å fortsette i forskjellige retninger. Studentene lærer hvordan man best kan løse ulike IT-problemer, gi støtte til brukere og råd om valg av riktig datautstyr i forhold til behov.

System og Nettverksadministrator
er en naturlig fortsettelse av IT Drift og Supportteknikk og tas av de fleste studenter som studieår 2. Studiet gir en spisset kompetanse mot teknologi og løsninger som benyttes i ledende IT-miljøer innen servere, nettverk og skyløsninger.

Hva er spesielt med Centric IT Academy?

  • I tillegg til fagskolen har også Centric egen ServiceDesk for næringslivs-kunder hvor studenter kan ha praksisplass parallelt med studiet.
  • De fleste lærere arbeider til daglig med drift av IT-systemer og er eksperter innenfor sine fagfelt. Dette sikrer oppdatert kunnskap til studentene!
  • Centric ansetter hvert år uteksaminerte studenter. Vi er et internasjonalt selskap i vekst og har behov for arbeidskraft både i Norge, Sverige og andre land.
  • Centric samarbeider med ledende aktører i IT-bransjen med tanke på praksis og jobbmuligheter for studentene.

Studiene er NOKUT-godkjent og gir rett til lån/stipend i Lånekassen. Studentene meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden Innlandet og kan nyttiggjøre seg velferdstilbud som for eksempel studentbolig og rådgivning.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.itacademy.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: