HjemMøt Brann- og rednin...

Møt Brann- og redningsskolen på utdanningsmessen i 2024!

Et nytt og unikt fagskoletilbud som har skapt engasjement blant ungdommene.

Nytt utdanningsløp for brann- og redningspersonell åpner i januar 2024
I januar 2024 tar Brann- og redningsskolen imot de første studentene på fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet. Etter endt utdanning, er studentene kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentraler for brann og redning (110-sentral). Fullført og bestått utdanning gir en høyere fagskolegrad og 120 studiepoeng. På sikt vil utdanningen bli et kvalifikasjonskrav for heltidsstillinger som brannkonstabel. Studiet er akkreditert av NOKUT og kvalifiserer til lån og stipend fra Lånekassen.

I tillegg til det nye fagskolestudiet, tilbyr Brann- og redningsskolen både kurs og videreutdanning innen brann og redning. Som regel må man ha jobbet noen år i et brann- og redningsvesen eller være utdannet innen brannforebygging for å kvalifisere for opptak. Mer informasjon om dette finnes på vår hjemmeside brsk.no.

FOTO: DSB

Møt oss på utdanningsmessene
I 2023 var vi til stede på ni utdanningsmesser og møtte entusiastiske elever fra hele Norge. Ettersom fagskolestudiet er et nytt utdanningsløp for brann- og redningspersonell, er messene en svært viktig arena for oss. Her får vi snakket direkte med ungdommene og informert om både yrket og de ulike kvalifikasjonsgrunnlagene, slik at de kan ta bevisste valg dersom de ønsker å jobbe inne brann og redning. Vi gleder oss veldig til å være med på dette igjen i 2024, og vi håper å se mange av dere der!


Utdanning & Karriere 2024: Hvordan bli med?
Gå til påmeldingsskjema og meld på dine elevgrupper. Det er gratis inngang og du melder på så mange trinn du ønsker. Du får automatisk tilsendt kvittering og unik registreringslenke på e-post etter innsendt skjema. Husk at du også har mulighet til å bestille busstransport til og fra messen hos oss.

Har du spørsmål om besøk på messen? Ta gjerne kontakt med oss:
Epost: tone@tonetautdanning.no, tlf: 903 65 795 | Epost: amalie@tautdanning.no, tlf: 902 50 508

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: