HjemNå kan du søke høyer...

Nå kan du søke høyere utdanning!

Av Trygve Norum-Lunås

Søknadsportalen for skoleåret 2018/2019 er nå åpen. Her er fristene som gjelder – og endringene du må vite om!

Søknadsperioden for skoleåret 2018/2019 er nå i gang, etter at Samordna opptak, som koordinerer opptaket til de fleste universiteter og høyskoler i Norge, den 6. februar åpnet sin portal for søknader.

Søknader opprettes og sendes inn på Samordnaopptak.no, og den ordinære søknadsfristen er den 15. april, men for enkelte studier (som Politihøgskolen) og for de som søker om særskilt vurdering er fristen allerede den 1. mars.

Se en oversikt over alle de viktigste tidsfristene lengre ned i artikkelen.

LES OGSÅ: 5 råd for deg som skal velge utdanning 

Så lenge du oppretter søknaden innen tidsfristen kan du legge inn opptil 10 studieønsker, og gjøre om på rangeringen av studieønskene dine helt frem til omprioriteringsfristen den 1. juli.

Samordna opptak står for søknadsprosessen for de fleste universiteter og høyskoler, men enkelte private høyskoler og folkehøyskoler har sine egne frister og søknadsportaler, så dersom du vil søke deg til en privat utdanningsinstitusjon bør du oppsøke skolen og gjøre deg kjent med hvilke regler og tidsfrister som gjelder.

OBS! Enkelte frister og rutiner har blitt endret

Selv om søknadsprosessen på Samordna opptak i all hovedsak foregår på samme måte som før, har enkelte av datoene og fristene for skoleåret 2018/2019 blitt endret – deriblant svarfristen, som i år er den 24. juli, og dokumentasjonsfristen, som i år er den 20. april (for de som har søknadsfrist 15. april)!

I tillegg kommer det noen endringer i regelverket for tilleggspoeng samt at opptakskravene for visse studier blir skjerpet. Se en oversikt over alle endringene for skoleåret 2018/2019 her.

For de som søker gjennom Samordna opptak gjelder følgende tidsfrister:

1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkere og studier
Søknadsfrist blant annet for de som søker om særskilt vurdering, søkere med realkompetanse samt søkere til Politihøgskolen.

Les mer om hvilke studier og grupper som omfattes av 1. mars-fristen her.

20. mars: Dokumentasjonsfrist (1. mars-søkere)
Frist for å laste opp dokumentasjon (som f.eks. vitnemål fra videregående skole) for deg som har søknadsfrist 1. mars. Les mer om hvilken dokumentasjon som kreves her.

15. april: Søknadsfrist
Den ordinære søknadsfristen er 15. april. Dette er siste frist for å søke og/eller legge til flere studieønsker i søknaden.

20. april: Dokumentasjonsfrist (15. april-søkere)
Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 15. april.

1. juli: Dokumentasjonsfrist (for utdanning som avsluttes våren 2018)
Siste frist for å ettersende dokumentasjon av praksis eller utdanning som fullføres våren 2018.

1. juli: Omprioriteringsfrist
Siste frist for å endre rekkefølgen av studieønskene dine er 1. juli. Omprioriteringer gjøres i søknaden på Samordnaopptak.no.

19. – 20. juli: Ledige studieplasser legges ut
Hvert år er det enkelte studier som ikke fylles opp, og klokken 9 om morgenen den 19. juli vil en liste over disse studiene bli publisert på Samordnaopptak.no. Et døgn senere, klokken 9 den 20. juli, åpnes det for at man kan søke på de ledige studieplassene. Les mer om ledige studieplasser her.

20. juli: Du får svar på søknaden
Den 20. juli får du svar på søknaden din på Samordnaopptak.no. Du må svare på svarskjemaet på søknaden din innen svarfristen den 24. juli.

24. juli: Svarfrist
Siste frist for å svare på hovedopptaket er den 24. juli. Dersom du ikke svarer på eventuelle tilbud eller tilbud om venteliste innen fristen, blir dette regnet som et nei.

Se en full oversikt over hvilke datoer og frister som gjelder på Samordnaopptak.no. 

Frister for å søke om stipend og studielån
For de som allerede studerer og vil søke om stipend og/eller studielån fra Lånekassen for vårsemesteret er fristen den 15. mars. Søknaden leveres via Lanekassen.no. Fristen for å søke om støtte for høstsemesteret er ikke før den 15. november, men jo tidligere du søker (etter at du har fått tildelt en studieplass), desto tidligere vil du kunne motta pengene.

Det finnes visse unntak til Lånekassens frister, blant annet for lærlinger og de som starter utdanningen sin etter den 1. november. En oversikt over alle fristene for å søke om støtte fra Lånekassen finner du her.

Råd og ressurser for deg som skal velge utdanning
Valget om hva man vil studere er ikke til å kimse av, og er for mange en vanskelig avgjørelse. For deg som fremdeles er i tenkeboksen når det kommer til studievalget har vi samlet et knippe råd i denne artikkelen.

Du finner også mye nyttig informasjon på nettsidene til Samordna opptak, blant annet om hvordan man søker, hvilke opptakskrav og poenggrenser som gjelder, og hvilke regler som gjelder for søkere med utdanning fra utlandet.

På Kunnskapsdepartementets nettsted Utdanning.no kan du finne både generell informasjon om høyere utdanning i Norge samt spesifikk informasjon om ulike yrker, studieretninger og utdanningsinstitusjoner.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: