HjemElevene er ikke forn...

Elevene er ikke fornøyde med informasjon om universitetene alene

En ny undersøkelse blant 40 000 elever i videregående skole viser at en svært liten del er kun interessert i informasjon om norske universiteter.

Elevene ble spurt om deres preferanser for informasjon og veiledning i forbindelse med valg av videre utdanning og yrke. Det viktigste funnet var at bare 9 % av elevene oppgir at de kun ønsker informasjon om norske universitet. Se undersøkelsen her

Dette tyder på at elevene ønsker å sette seg inn i det totale utdanningstilbudet før de skal ta et så viktig valg. For Ta Utdanning, som har som målsetting å vise elevene bredden i utdanningstilbudet, er det en fin bekreftelse at hele 91 % av elevene ønsker informasjon om mer enn universitetsutdanning i Norge.

Valgfrihet og personlige møter er viktig for elevene
Det er også gjort nye dybdeintervju, gjennomført av Sosiologisk poliklinikk (ledet av NTNU-professor Aksel Tjora), blant 30 besøkende på messen. Denne undersøkelsen viser viktigheten av de personlige møtene på utdanningsmessene, og elevene understreker også viktigheten av at de selv kan velge hvem de vil snakke med.

Dette understøttes også av den faste publikumsundersøkelsen som utføres på utdanningsmessene, med ca. 8500 respondenter hvert år. Undersøkelsen viser blant annet at utdanningsmessene er elevenes klare favoritt blant fire veiledningstiltak. Å få besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen er sistevalg blant de fire tiltakene.

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum anbefaler utdanningsmessene
I lys av dokumentasjonen rundt emnet ønsker Elevorganisasjonen og Rådgiverforum at skolene har mer fokus på å tilrettelegge for at elevene kan besøke utdanningsmessene. For rådgiverne blir det dermed enda lettere å rettferdiggjøre tidsbruken på messene.

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum anbefaler også alle utdanningsinstitusjonene å imøtekomme elevenes ønsker, ved å være tilstede med informasjon om sitt tilbud på utdanningsmessene.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: