Slik søker du utdanning

av Trygve Norum-Lunås

Nå er det endelig tid for å søke høyere utdanning til høsten 2021! Her er fristene du bør vite om i søknadsprosessen:

Den 1. februar åpnet Samordna opptak sin portal for å søke høyere utdanning, og publiserte Studieoversiktene for 2021. Her kan du kan lese om studiene som tilbys ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

Med det er årets søknadssesong i gang, og tidsfrister for å søke og sende inn dokumentasjon (som vitnemål og attester) nærmer seg. Under er en oversikt over de viktigste tidsfristene du bør være klare over samt en innføring i hvordan du søker deg til høyere utdanning.

Endringer i regelverk
Hvert år kan det bli vedtatt endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Du kan lese om endringene som gjelder for 2021 her 

Søknadsfristen 15. april
Den ordinære søknadsfristen, som gjelder for de fleste studier som kan søkes på via Samordna opptak, er den 15. april, og fristen for å laste opp dokumentasjon er også den 15. april.

For enkelte studier, som for eksempel Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT er imidlertid søknadsfristen den 1. mars, og fristen for å laste opp dokumentasjon er også den 20. mars. Les mer om 1. mars-fristen og hvem den gjelder for her.

For de som fullfører en utdanning i vår, er fristen for å laste opp dokumentasjon den 1. juli.

Private skoler: Ingen frist – vær tidlig ute
Mens enkelte private skoler har fastsatte søknadsfrister, har de fleste private høyskoler og folkehøyskoler såkalt rullerende opptak, som vil si at det er åpent for søknader helt til studiet fylles opp. Vær oppmerksom på at populære utdanninger raskt kan fylles opp og dermed bli stengt for søknader. Dersom du vil studere ved en privat skole bør du derfor sjekke med skolen hvilke frister som eventuelt gjelder, og vurdere å søke så tidlig som mulig for å sikre deg en studieplass.

Slik søker du
Søknader til private skoler sendes direkte til skolen, ofte via et skjema på skolens nettsider. For å søke deg til offentlige universiteter og høgskoler benyttes Samordna opptak.

Flere studieønsker
Etter å ha logget inn på nettsidene til Samordna opptak kan man legge inn opptil 10 studieønsker i søknaden. Rekkefølgen på studiene du søker på kan være avgjørende for hvilket studie du kommer inn på, noe du kan lese mer om her. Du kan likevel gjøre om på rekkefølgen (prioriteringen) av dine studieønsker i søknaden helt frem til den 1. juli.

Svar på søknader fra Samordna opptak kommer den 20. juli, og for å få plass må man gi et positivt svar (i søknaden på Samordna opptak sine nettsider) innen den 24. juli.

Søk på studier etter fristen
Etter den ordinære søknadsprosessen er over, er det hvert år en del studier som fremdeles har plass til flere studenter. Den 19. juli legges en oversikt over ledige studieplasser ut på Samordna opptak, og fra og med neste morgen, klokken 9 den 20. juli, kan disse ledige studieplassene søkes på.

Den 29. juli starter suppleringsopptaket, hvor blant annet de som står på venteliste til studier vil få svar på om de kommer inn.

Enkelte kan stå på venteliste selv etter dette, og kan i så fall få en siste mulighet til å komme inn på et studium i etterfyllingsopptaket, som starter rundt den 7. august.

Se en oversikt over de viktigste tidsfristene hos Samordna opptak

Lykke til med søknadsprosessen!