HjemSlik søker du utdann...

Slik søker du utdanning!

Av Trygve Norum-Lunås

Søknadsfristen står straks for døren. Se hvordan du søker, og få med deg årets endringer her!

Den 15. april er siste frist for å søke på utdanninger som omfattes av Samordna Opptak. I den elektroniske søknaden, som opprettes på Samordnaopptak.no, kan du legge inn inntil ti studier, og så lenge du søker før fristen kan du gjøre om på rekkefølgen av studieønskene dine helt frem til omprioriteringsfristen den 1. juli.

Se en trinnvis guide for hvordan du søker på Samordnaopptak.no.

Samordna eller lokalt opptak?

Den nasjonale søknadsportalen Samordna opptak omfatter de fleste av landets universiteter og høyskoler, men ikke alle!

Enkelte utdanningsinstitusjoner har egne, lokale opptak, hvor søknader må sendes direkte til utdanningsinstitusjonen – som oftest gjennom et søknadsskjema på skolens egne nettsider.

Dette gjelder blant annet private høyskoler som krever skolepenger, enkelte studier og høyskoler med opptaksprøver, og folkehøgskoler.

Andre rutiner og frister ved lokale opptak!

Høyskoler og folkehøgskoler med lokalt opptak, som altså ikke omfattes av Samordna opptak, har egne søknadsprosesser, som kan bety at de har andre søknadsfrister og spesielle opptakskrav eller -prøver.

Mange av disse skolene praktiserer såkalt rullerende- eller løpende opptak. Dette betyr at istedenfor å ha en søknadsfrist hvorpå de stenger for søknader og vurderer hvilke søkere som får studieplass, vurderer disse skolene søknadene kontinuerlig etter hvert som de kommer inn, og søkere får fortløpende beskjed om hvorvidt de får plass ved studiet.

Heller enn å ha en fastsatt dato for søknadsfristen, holder de med rullerende-/løpende opptak åpent for søknader helt frem til studiestart, eller til studiet er fylt opp. Populære studier og linjer med få studieplasser kan derfor bli raskt fylt opp, og det gjelder å være tidlig ute om du vil sikre deg en studieplass!

De fleste høyskolene har detaljert informasjon om søknadsprosessen lett tilgjengelig på sine nettsider, mens informasjon om de fleste av landets folkehøgskoler er samlet på nettstedet Folkehogskole.no.

LES OGSÅ: Usikker på hva du vil studere?

Nye frister i år!

Søknadsprosessen på Samordnaoppak.no foregår på samme måte som tidligere, men et par viktige datoer har blitt endret fra tidligere år:

  • Søknadsfristen for søkere med utenlandsk utdanning er i år den 15. april.
  • For de med søknadsfrist den 15. april er fristen for å laste opp dokumentasjon (vitnemål, dokumentasjon på fullført praksis etc.) i år den 20. april. Les mer om hvilken dokumentasjon du må laste opp her.
  • Svarfristen (fristen for å gi svar på om man takker ja eller nei til en tilbudt studieplass) er i år den 24. juli. Les mer om svarfristen her.

Foruten disse tidsfristene, har det blitt enkelte endringer i opptakskrav, tilleggspoeng og kvoter ved visse studier. En liste over alle årets endringer finner du her.

LES OGSÅ: Nå kan du søke høyere utdanning: Disse fristene og datoene må du huske på!

Søk om pengestøtte

Etter at du har kommet inn på et studium, kan du søke Lånekassen om stipend og eventuelt lån. Tidligste utbetaling av fra Lånekassen for skoleåret 2018 skjer den 15. august, mens siste frist for å søke om stipend og/eller lån for høstsemesteret 2018 er den 15. november.

Du kan lese mer om økonomisk støtte til høyere utdanning på Lånekassens nettsider.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: