HjemStore fordeler ved s...

Store fordeler ved små studiesteder

Av: Trygve Norum-Lunås

De store byene huser mesteparten av norske studenter, men den beste studietiden kan være å finne i en bygd eller et tettsted. Her er noen av grunnene til å vurdere et lite studiested.

Intimt, billigere og naturnært
Norge er hjem til en stor skare av små og idylliske tettsteder og bygder, og hvert år er det mange studenter som finner sitt perfekte studiested i distriktet.

Mindre studiesteder med færre folk kan ofte by på lavere boligkostnader, et roligere og mer oversiktlig bybilde, mer naturnære omgivelser, og i mange tilfeller et tettere sosialt miljø. For mange av dem som studerer i byer som Volda, Ås, Bø i Telemark, Sogndal og Grimstad er det ikke aktuelt å dra inn til en storby for å studere; deres studiested har alt som trengs – og mer til!

Tettere kontakt i undervisningen
Som en følge av at det er færre studenter ved de små høyskolene og folkehøyskolene, vil undervisningssituasjonen ofte være annerledes enn ved de store universitetene. Heller enn at store auditorier og forelesningssaler fylles opp av hundrevis av studenter på én gang, vil det ved mange små studiesteder være vanligere med forelesninger og undervisning i mindre grupper og «klasser», noe som kan gi tettere kontakt både innad blant studentene og mellom studentene og foreleseren.

Lettere å engasjere seg
Selv om tilbudet av utenomfaglige, sosiale og kulturelle aktiviteter kan være noe begrenset ved mindre studiesteder, kan dette føre til desto større muligheter for å involvere seg og at man får et enda nærmere forhold til de organisasjonene som finnes og menneskene som er engasjert i dem. Ofte spiller fritidstilbud og frivillige aktiviteter og -verv en sentral rolle som både møteplass og en arena for å engasjere seg i studentmiljøet.

Sammensveiset sosialt miljø
Et mindre og mer intimt studentmiljø kan også legge til rette for et tettere og mer sammenknyttet sosialt miljø blant studentene. Mens det i storbyen er en fare for å drukne i den store studentmassen, vil man på et mindre sted kunne oppleve å bli kjent med hele «klassen» som går samme studieretning som en selv, og uttrykket «alle kjenner alle» kan komme til sin rett og gis ny verdi.

LES OGSÅ: Dette er Norges største studiebyer

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: