HjemSuksess med nettstud...

Suksess med nettstudier

Tekst og bilder: Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Høsten 2018 begynte Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) å tilby nettstudier. Responsen var overveldende.

Av alle universiteter og høgskoler i Norge i 2018 var FIH den utdanningsinstitusjonen med størst prosentvis vekst i antall søkere. Mye av årsaken er nye nettstudier innen KRLE og Kristendomskunnskap. Høgskolen tilbyr årsstudium i de to nevnte områdene, og for flere av studentene gir et slikt nettstudium muligheten til å kombinere jobb og studier.

Les mer om FIHs nettstudier her

Torgeir Nygård er en av nettstudentene som kombinerer nettstudium KRLE til å øke kompetansen ved siden av lærerjobb.

– Jeg bor i Stavanger og jobber som lærer, i tillegg til at jeg også tar et annet deltidsstudium. Jeg trives som nettstudent. Det er flott å kunne gjøre alt via nett. I tillegg er det veldig bra med tanke på å kunne jobbe i tillegg.

En annen av nettstudentene, Maria Ege, er utdanna jurist, men ønsket å ta emner ved FIH. Som bosatt på et lite sted i Nord-Norge ble nettstudier en optimal løsning for henne.

– Jeg valgte nettstudium fordi jeg bor på et lite sted i Nord-Norge. Jeg flytta opp til Evenskjer, som ligger helt sør i Troms, sammen med venner nå i høst. Jeg er egentlig utdanna jurist. Da jeg flytta til Nord-Norge hadde jeg verken jobb eller studier. Jeg ønsket å bruke tiden fornuftig. Jeg hadde tidligere tatt enkeltemner ved FIH, men det var aldri planen å ta et årsstudium. Men da jeg oppdaga at FIH nettopp hadde begynt med nettstudier i de emnene jeg uansett ønsket å studere, passa det perfekt.

Også Maria har begynt å jobbe ved siden av nettstudiene. De obligatoriske innleveringene har hjulpet henne til å få en naturlig progresjon i studiene.

– Det tok ikke lang tid før jeg fikk jobb både her og der. I høst har jeg jobba litt på den lokale matbutikken, kveldsvakter som assistent på en folkehøyskole, og nå mot slutten som trainee i et advokatfirma i Harstad.  Alt dette, en fristende natur til tross for mørketida, gjør naturlig nok at det av og til har vært vanskelig å finne tid til lange studieøkter. Men det har vært mye hjelp i at vi må gjennomføre noen obligatoriske innleveringer i hvert fag, noe som gjør at det blir en naturlig progresjon. Jeg har hatt veldig varierende arbeidstider, og dermed har det vært perfekt med et studium hvor jeg virkelig styrer tida selv.

Både Årsstudium Kristendomskunnskap og Årsstudium KRLE tilbys som nettstudier ved FIH. For å gjøre det mest mulig fleksibelt er studiene lagt opp slik at det er mulig for studentene å følge både et heltids- og et deltidsløp. Gjennomføringen av nettstudiene skjer ved at studentene jobber med nettleksjoner, fastsatte arbeidskrav og avlegger en avsluttende eksamen. Hvert emne i nettstudiet har en nettlærer som har ansvar for å følge opp arbeidet og være tilgjengelig for spørsmål fra studenter.

Dersom du ønsker mer informasjon om nettstudiene kan du lese mer på FIHs nettsider: fih.fjellhaug.no.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: