HjemTa opp fag for å kom...

Ta opp fag for å komme inn på drømmestudiet?

Tekst og bilder: UngInfo / Ta Utdanning

Du kan ta opp fag fra videregående skole som privatist for å forbedre karakterene dine og få høyere snitt. Du kan også ta fag som du ikke har fra før for å oppfylle opptakskravet ved utdanningen du ønsker deg.

Hva vil de si å være privatist?
Når du tar opp fag, tar du det oftest opp som privatist. Som privatist betaler du for eksamen i fag du trenger å ta. Du er selv ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen. Du kan ta eksamen i fag du ikke har karakter i fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Tre ulike måter å gjøre det på:

1. Lese selv:
Det er fullt mulig å ta faget som privatist uten å følge noen form for undervisning. Hvis du er motivert nok, kan du faktisk kan lese pensum på egenhånd. Sørg for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget. Hvordan du forbereder deg til eksamen er ellers opp til deg.

2. Privatskole
Ved privatskolene kan du betale for selve undervisningen. Det kan være greit hvis du vet at du sliter med faget og har vanskeligheter med å komme gjennom pensum. Eksempler på privatskoler er Bjørknes, Sonans, Metis, ASK, NKI og Akademiet. Ta kontakt med skolene for å finne ut av hva du kan få undervisning i, og hva det koster.

3. Hospitering:
Hospitering betyr at du følger undervisning ved en offentlig videregående skole. Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese og spør om du kan få følge undervisningen. Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe å få kunne stille spørsmål og å følge med i timene.

Ung kvinne som holder en oransje notatbok eller dataveske
Du kan melde deg opp til alle fag som privatist, men husk at skolen din må godkjenne fag-sammensetningen!

Hva koster det?
Les mer om eksamensgebyr hos Udir.no

Som privatist er det du selv som betaler for skolen. Vær oppmerksom på at du må være tatt opp som elev ved et lærested for å ha rett til støtte fra Lånekassen. Du bør også være obs på at det koster mer å forbedre en karakter enn å ta et nytt fag.

Hvilke fag fra videregående kan jeg ta opp som privatist?
Du kan i prinsippet melde deg opp til alle fag som privatist. Men det som er viktig er at du snakker med rådgiver eller vitnemålsansvarlig på skolen din sånn at fagsammensetningen din blir riktig i forhold til vitnemålet du skal få. Du kan nemlig ta opp alle fag, både de du har hatt før og nye fag, men for at du skal få vitnemål må skolen din godkjenne fag-sammensetningen. Du må ha et visst antall timer og et visst antall fag på de forskjellige utdanningsprogrammene. Snakk med rådgiveren, vitnemålansvarlig på skolen eller privatistkontoret i fylket ditt for å få oversikt over hvilke fag du trenger. 

Lånekassen
Du kan søke om stipend og lån hvis du tar opp fag ved en av de private skolene. Dette gjøres på Lånekassen sin nettside. Fristen for å søke om stipend og lån er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Dersom du tar opp fag som privatist på egenhånd, uten å være elev eller student ved et lærested, har du ikke rett til stipend eller lån. Lånekassen gir heller ikke støtte til eksamensavgift for privatister.

Når er søknadsfristen for eksamen?
Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året: mellom 25. august og 15. september eller mellom 15. januar og 1. februar. Du melder deg opp til fag via portalen for oppmelding til privatisteksamen.

Les flere spørsmål og svar på UngInfo her

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: