Usikker på hvilket studium du skal velge? Spør studentene!

Tekst og bilder: NOKUT

På Studiebarometeret.no kan du søke opp mer enn 1200 studieprogrammer og se hvor fornøyde studentene er.

Når du skal velge utdanning er det viktig å vite at det studieprogrammet du søker deg til har god kvalitet. Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som spør tusenvis av studenter på norske universiteter og høyskoler hvordan de vurderer kvaliteten på studieprogrammet sitt.

Deres meninger er samlet på studiebarometeret.no. Her kan du se hvor fornøyde studentene er med viktige tema som:

  • læringsmiljø
  • yrkesrelevans
  • praksis
  • undervisning og veiledning
  • muligheter for utveksling

Flere universiteter og høyskoler tilbyr samme studieprogram. På studiebarometeret.no kan du enkelt sammenligne hvor fornøyde studentene ved de ulike studiestedene er. Få informasjon fra dem som kjenner studiet best. Nemlig studentene selv!

Lykke til med valget.

Studiebarometeret gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.