Utdanningsmessen er også aktuell for yrkesfag-elever

Vi tar høyde for at ikke alle skal studere ved høgskole eller universitet, og har derfor satt inn tiltak for å gjøre messen enda mer aktuell for yrkesfag-elever.

Vi ønsker at alle skal møte relevante og interessante aktører på messen – enten du skal velge høyere utdanning eller finne yrkesretning.

På messen får elevene mulighet til å snakke direkte med representanter fra et bredt utvalg utstillere. Utstillerne representerer opplæringskontor, videregående skoler, organisasjoner og arbeidsgivere, samt fagskoler og folkehøyskoler.

I tillegg til et variert foredragsprogram på messen, vi det i år bli satt opp ekstra foredrag med Forsvaret som er spesielt rettet mot yrkesfag og lærlingtid.

Lærling i Forsvaret

Foredraget er spesielt interessant for elever fra TIP og maritime fag som ønsker lærling-muligheter som matros eller motormann. Men også for elever fra restaurant og matfag, data og elektronikk som vil vite mer om lærling-muligheter.

Foredraget tar for seg mulighetene som finnes innen førstegangstjenesten. I tillegg til mulighetene for å søke utdanning – der førstegangstjeneste er en integrert del. Forsvaret søker seg lærlinger, og vil inspirere ungdom når de velger fremtidig karriere.

Har din skole meldt seg på enda?

Ta kontakt med oss!

tone@tautdanning.no / tlf: 73809743

hanne@tautdanning.no / tlf: 73809740