Utdanningsmessene påvirker elevenes utdannings- og karrierevalg

Mellom 6000 og 9000 besøkende svarer på publikumsundersøkelsen på utdanningsmessene hvert år, og konklusjonen deres er klar: Utdanningsmessen kan påvirke valgene de tar og de vil anbefale messen til andre.

  • 9 av 10 mener at besøk på en fysisk utdanningsmesse kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested, og 7 av 10 oppgir det samme for digitale messer.
  • 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på fysiske messer, og 8 av 10 oppgir det samme for digitale messer.
  • 96 % vil anbefale andre å delta på neste års messe, og 85 % oppgir det samme for digitale messer.
  • 95 % av elevene som svarte på årets undersøkelse mener at skolen bør sette av tid til å besøke messen i skoletiden.

Svarene fra publikum tyder på at den fleksible hybridløsningen vi planlegger for Utdanning & Karriere 2022 vil treffe denne målgruppen svært godt!