Om utdanningsmessene

Utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres i 10 byer over hele landet hvert år. Dette er de største utdanningsmessene i Norge, hvor tusenvis av ungdommer får viktig informasjon før de skal velge utdanning.

Hvorfor delta på utdanningsmessene?
Enten du representerer en utdanningsinstitusjon, en bedrift eller en organisasjon, så er utdanningsmessene en unik arena for å snakke direkte med målgruppen din. Her kan du formidle informasjon, svare på spørsmål fra publikum og opprette kontakt med potensielle søkere. Dette gjør organisasjonen din mer synlig, og kan bidra til økt rekruttering til deres studieprogrammer, læreplasser eller bransje. Les mer

Hvem besøker messene?
De største publikumsgruppene er elever fra videregående skole og ungdomsskole. Elevene blir invitert i samarbeid med skolens rådgivere og tilbys busstransport til messehallen. Andre som besøker messene er elever fra folkehøyskoler, studenter, voksne, vernepliktige, og andre som er interessert i videre utdannings- og karrieremuligheter.

Hvem er utstillerne?
Mange ulike aktører deltar på messene for å promotere sine utdanningstilbud eller karrieremuligheter. Blant utstillerne er norske og utenlandske universitet og høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler, private og offentlige organisasjoner, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter. 

Hvordan sikres besøket?
Vi er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har god kontakt med rådgivere over hele landet. Vi tilbyr busstransport for elevene og gjør dermed messene lett tilgjengelig for de fleste skolene. Dette bidrar til at mange skoler prioriterer utdanningsmessene som veiledningstiltak, og sikrer godt besøk på utdanningsmessene hvert år. Messene markedsføres også gjennom sosiale medier, nyhetsbrev, reklamekampanjer og gjennom nettportalen tautdanning.no. Les mer 

Ønsker du å delta som utstiller på messene i 2021?
Send påmelding her
, eller ta kontakt med oss på info@tautdanning.no.
Påmeldingsfristen er 1. oktober 2020.

Praktisk info:

Info om messene i: