Hjem Rådgiver

Rådgiver

– Å få treffe rollemodeller kan være avgjørende for karri...

Leder av Rådgiverforum Norge, Liv Hofgaard, forteller om deres arbeid, rådgivernes rolle i karrièreveiledningen, og erfaringen med utdanningsmessen. Rådgiverforum Norge er et fri...

Møt oss i Arendal

Meld deg på årets Landskurs i Arendal og møt oss på stand. Rådgiverforum – Norge er interesseorganisasjonen for rådgivere og veiledere i skolen, oppfølgingstjenesten, NAV, vokseno...
video

VIDEO: Et innblikk i opplevelsene på utdanningsmessen

I filmen får du høre om elevenes egne erfaringer og synspunkter fra messebesøket på Lillestrøm 2019. Utdanningsmessene 'Utdanning & Karriere' arrangeres årlig i 11 byer over he...

Messene har innvirkning på utdannings- og karrierevalg!

9 av 10 mener at besøk på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Her finner du en oppsummering av resultatene fra årets publikumsundersøkelse! Over...

Rådgiverne mener at utdanningsmessen er nyttig.

98% av rådgiverne mener at utdanningsmessen er et nyttig og viktig veiledningstiltak for elevene. Dette viser tilbakemeldingene fra 104 rådgivere som besøkte årets utdanningsmesser...

– Utdanningsmessen bør prioriteres

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge mener skoler bør tilrettelegge for at elevene får besøke utdanningsmessen, der slike messer ligger innenfor en akseptabel avstand. Unders...

Utdanningsmessen er også aktuell for yrkesfag-elever

Vi tar høyde for at ikke alle skal studere ved høgskole eller universitet, og har derfor satt inn tiltak for å gjøre messen enda mer aktuell for yrkesfag-elever. Vi ønsker at alle...

Elevene er ikke fornøyde med informasjon om universitetene alen...

En ny undersøkelse blant 40 000 elever i videregående skole viser at en svært liten del er kun interessert i informasjon om norske universiteter. Elevene ble spurt om deres pref...

Hvem møter elevene på messen?

Elevene vil møte et meget bredt spekter av tilbydere innen utdanning og fremtidig karrièremuligheter. Mangfoldig tilbud Svært mange ulike utstillere deltar på messene for å informe...

Flere elever velger studier etter messebesøk

Dybdeintervjuer med elever tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter besøket på utdanningsmessen. Undersøkelsen ble ledet av professor Aksel Tjora ved Sosiologisk...