HjemHeltberg styrker Mon...

Heltberg styrker Montessorikompetansen

Tekst og bilder: Heltberg Private Gymnas

Denne høsten har flere av lærerne ved Heltberg gjennomført Montessoriutdannelsen og er nå Montessoripedagoger.

Heltbergs ledelse og lærere gjennomfører Montessoriutdannelse
Denne høsten har flere av lærerne ved Heltberg gjennomført Montessoriutdannelsen og er nå Montessoripedagoger. Utdannelsen tilsvarer ett års heltidsstudier. Rektor ved Heltberg Barne- og ungdomsskole i Drammen, Hilde Dramdal, er stolt over å kunne fortelle at alle som deltok har fullført, og at de i høstferien ble uteksaminert fra Waterpark, som tilbyr internasjonal Montessoriutdannelse. – Det har vært mye arbeid, men veldig lærerikt, forteller Viktoria Sellevoll, lærer ved Heltberg Private Gymnas.

Hilde Dramdal som også selv fullførte utdannelsen i høst, sier at utdannelsen som Montessoripedagog har gitt henne verdifull læring og innsikt i Montessorifilosofien, og ikke minst gitt henne en tro på at det er dette som er fremtidens skole. – Ludvigsen-utvalget har kommet frem til at å lære og lære, dybdelæring og tverrfaglig arbeid er fremtidens skole. Nettopp dette er det Montessoripedagogikken legger til rette for, forteller Dramdal videre.

Deltok på Montessori Europes konferanse i Haag
I november tok hele 14 lærere og to elever fra Heltberg turen til Haag, for å delta på Montessori Europes årlige Montessorikonferanse. Montessori Europe er et samlingsforum for Montessoriutdanning i Europa, og arbeider for knytting av læringsnettverk, samarbeid og å øke motivasjonen for dem som arbeider med Montessoripedagogikk.

– Deltakelsen styrker Montessorikompetansen blant lærerne ytterligere. I år var det Heltberg som sto ansvarlig for en av workshopene; ”Mitt Heltberg prosjekt”, og det var stor interesse for hvordan vi i Heltberg praktiserer Montessoripedagogikken for våre elever i videregående skole. Vi kan vente skolebesøk fra flere skoler i Europa, konstaterer Hanne Marie Sørensen, rektor ved Heltberg Private Gymnas Drammen.

Heltberg Private Gymnas har to videregående skoler i Oslo og en i Drammen. Skolene er blant de første og eneste skolene i Europa som praktiserer Montessoripedagogikk i videregående skole, og som med det tar pedagogikken til et nytt nivå.

Skolen vektlegger fordypning, tilrettelegging og elevenes mulighet til å styre sin egen skolehverdag. Timeplanen er utformet med få fag per dag, med fokus på mestring gjennom lengre økter og tverrfaglighet.

– Vi tror man lærer mer når man samarbeider med andre om problemløsning, enn når man hører på en lærer som forteller om faget. Metoden er selvregulert læring, med støtte og oppfølging fra mentor, tidligere kontaktlærer, og faglærere. Målet er indre motivasjon, større arbeidsglede og høyere måloppnåelse, fortsetter Hanne Marie Sørensen.

Svært gode resultater
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler.

Undersøkelsen viser at en gjennomsnittselev har 60% sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole på 3 år. Skolen leverer svært gode resultater i forhold til undersøkelsen, med hele 94% sannsynlighet for at en gjennomsnittselev vil fullføre videregående skole på 3 år. Heltberg ligger helt på topp, også på elevundersøkelsen. – Vi i Heltberg er svært fornøyde med resultatene og arbeider kontinuerlig for å kunne tilby en enda bedre skole. Jeg opplever at de gode resultatene i stor grad er en effekt av at vi benytter Montessoripedagogikk, avslutter Dramdal.

Heltberg-skolene er i vekst, og du finner Heltberg Private Gymnas i Oslo og Drammen. I Oslo har Heltberg to videregående skoler, Heltberg Private Gymnas Ullevaal og Heltberg Private Gymnas Bislett.  På Ullevaal ligger også Heltberg Ungdomsskole Ullevaal, mens Heltberg Barne- og Ungdomsskole ligger i Drammen. Heltberg tilbyr også utveksling til England, Canada og New Zealand gjennom Heltberg International, for elever i VG2 som ønsker god oppfølging under oppholdet, og som sikrer godkjenning av hjemmeskolen. For elever som ønsker å kombinere idrett og utdanning, har Heltberg Toppidrettsgymnas i Ålesund og Molde.

Heltberg er en del av Akademiet, som er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 12 videregående skoler, 9 privatistskoler, nettstudier, ungdomsskole og barne- og ungdomsskole.

Les mer om Heltberg og studietilbudet på heltberg.no.

Kontaktinformasjon
SØK NÅ!

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: