HjemBli morgendagens lær...

Bli morgendagens lærer – bli steinerpedagog! Steinerhøyskolen tilbyr tidsaktuelle studier.

Tekst og bilder: Steinerhøyskolen

Ved Steinerhøyskolen i Oslo finner du dyktige og engasjerte forelesere og et unikt studentmiljø som ble kåret til Norges beste i 2016.

Bli lærer!
Lærerne betyr svært mye for at barn og unge skal trives på skolen og for at de skal samarbeide med andre og lære med glede. Som lærerstudent ved Steinerhøyskolen øver du kunsten å undervise. Du vil opparbeide faglige kunnskaper for å kunne legge til rette for barn og unges læring og utfoldelse og du vil utvikle forståelse for de ulike alderstrinns egenart og for hver enkelt elev.

Lærerutdanningen er konkret og praktisk. Du lærer fag og teori, men også hvordan du arbeider med elevene i de ulike fagene. Studiet legger vekt på faglig bredde og integrering av teori, kunst og pedagogisk øvelse. Muntlig fortelling og formidling står sentralt. Økologisk og global bevissthet, bærekraft og kreativitet er viktige temaer for fremtidens skole.
Les mer om lærerutdanningen her

Bli barnehagelærer!
En god barnehagelærer gir omsorg, trygghet og inspirasjon til barna. Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen 1 til 6 år. Vi vet at barnehagen betyr svært mye for sosiale ferdigheter, for trivsel og for opplevelse av mening. Som barnehagelærer vil du hjelpe til der barna møter utfordringer, du vil inspirere slik at de mestrer og skaper rom for at kan få utfolde sin kreativitet.

Som barnehagelærerstudent lærer du kunsten å skape rike og utviklende dager i barnehagen. Du vil få en dypere forståelse for de ulike aldres egenart og for det mysterium hvert enkelt barn er. Du vil utvide og fordype dine faglige kunnskaper for å kunne skape lærende og utviklende aktiviteter i barnehagen.
Les mer om barnehagelærerutdanningen her

Mulighet til praksisperioder i utlandet gir unike opplevelser for studentene ved Steinerhøyskolen, her kan du lese hva for eksempel Øystein opplevde under sitt opphold på New Zealand

Lær kunstfag!
Årsstudiet «Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv» legger hovedvekt på at studentene skal lære, erfare og oppleve selv, samt å bygge opp formidlings- og undervisningskompetanse, læreplanforståelse og elevkunnskap. Studieåret tar sikte på å danne studentens didaktiske, pedagogiske og metodiske forståelse for billedkunstfag sett i forhold til kunstens plass i kultur og samfunn. Studentene hospiterer i kunstundervisning i steinerskoler i løpet av studieåret.

Studiet gir en innføring i grunnleggende teknikker innenfor disiplinene maling, modellering og tegning. Disse fagfeltene blir også fordypet gjennom teoretiske perspektiver og kunsthistorie. Sentralt i studiet står de praktisk utførte og teoretisk bearbeidede billedkunstneriske impulser Rudolf Steiner har gitt, slik de reflekterer og fordyper modernismen. Les mer om studiet her

Mer informasjon på www.steinerhoyskolen.no


 

 

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: