HjemSkal UiB bestemme hv...

Skal UiB bestemme hvilken studieinformasjon elevene skal få?

Universitetet i Bergen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune er meldt til Konkurransetilsynet.

Det arrangeres hvert år store utdanningsmesser over hele landet der det meste av studietilbud er representert. Store årlige undersøkelser blant elevene (gjennom Norfakta) viser at dette, kombinert med samtaler med rådgiver, klart er elevenes foretrukne informasjonskanal for studieinformasjon. Undersøkelsene viser også at et stort flertall av rådgiverne er fornøyd med ordningen.

Elevene får ikke tid til å dra på utdanningsmesse

Til tross for dette har Universitetet i Bergen tatt initiativ til en til en skolebesøksturne for noen eksklusive institusjoner. Turneen besøker de fleste videregående skolene i Norge. Universitetet krever at elevene gis fri, og at det er pliktig oppmøte på deres foredrag, uavhengig om elevene ønsker denne informasjonen. Dette burde i utgangspunktet ikke vært noe stort problem, dersom elevene fikk delta på begge deler.

Dessverre er det slik at skolene har begrenset med timer til studieveiledning, slik at elevene ofte bare får delta på ett av arrangementene. For mange skoler et det dessuten vanskelig å si nei når så store organisasjoner som universitetene ønsker å ha sitt opplegg på skolen. Mindre institusjoner som ikke får delta igjennom Universitetet i Bergen sitt opplegg kan bare glemme å få til noe tilsvarende på skolene.

Brev til skolene om at UiB ikke deltar på utdanningsmessene

I Hordaland har dette nå toppet seg med at Universitetet i Bergen (ved viserektor) har fått Hordaland fylkeskommune (ved fylkesdirektør utdanning) og Bergen kommune (ved kommunaldirektør skole) med på å sende et brev til alle skolene hvor en sier at deres undersøkelser viser at utdanningsmessen har mistet sin funksjon, og at elevene ikke lenger ønsker disse. (Universitetet har så langt ikke vært villige til å fremvise denne undersøkelsen.)

I brevet som er underskrevet av Hordaland fylkeskommune ved fylkesdirektør utdanning og Bergen kommune ved kommunaldirektør skole, sies det også at en ikke lenger skal delta på messene av overnevnte grunner. Universitetet i Bergen har etter brev fra utdanningsmessens advokat oppgitt at brevet kun var ment som et informasjonsskriv om at Universitetet i Bergen ikke lenger skulle delta på messen. Man kan jo spørre seg hvorfor det skulle være nødvendig med underskrift fra fylkeskommune og kommune om kun dette var hensikten.

Elevenes ønsker blir ikke hørt

Messen har etter utsendingen av brevet (eller direktivet som en av rådgiverne kalte det) blitt kontaktet av flere rådgivere som sier at Hordaland fylkeskommune nekter dem å dra på messen. Dette blir jo ekstra betenkelig når kommune og fylkeskommune sammen med universitetet har sitt konkurrerende opplegg. Med et slikt utspill fratar man også rådgiverne vurderingen av hvordan studieveiledningen skal foregå.

Enda verre er det at elevene ikke har noe de skal ha sagt i denne saken, selv om det går klart frem av undervisningsloven at elevenes ønsker skal bli hørt med tanke på hvordan studieveiledningen skal foregå. Utdanningsmessen har vært i kontakt med Rådgiverforum Norge og Elevorganisasjonen i Norge rundt saken. Begge deler messens bekymring rundt situasjonen, og ønsker å ta dette opp i sine organer.

Universitetene blir monopolister på studieinformasjon

Alle utdanningsinstitusjoner som ikke får delta på Universitetet i Bergen sin eksklusive turne fratas muligheten til tilsvarende markedsføring. Utdanningsmessen er også kjent med at Universitetet i Bergen i et felles møte med de andre universitetene har forsøkt å få alle universitetene med på å trekke seg fra alle utdanningsmessene. Dersom de lykkes med dette risikerer man at messene i løpet av få år forsvinner, da en messe helt uten universitet vil miste noe av sin verdi. Dermed vil Universitetet i Bergen (sammen med de andre) ende opp som monopolister på hvilken informasjon elevene skal få.

Det kan neppe være hensikten at offentlige midler bevilget til utdanning skal brukes til å finansiere Universitetet i Bergen sitt forsøk på å fjerne et velfungerende informasjonstilbud som elevene ønsker, og i stedet skape en monopolsituasjon for noen få aktører.

Hordaland fylkeskommune har til tross for brev og purring fra messens advokat ikke besvart henvendelsen. Messen har nå meldt Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune inn til Konkurransetilsynet.

Les også:

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: