Utdanningsmessene virker!

Over 8000 besøkende besvarte Norfaktas publikumsundersøkelse på utdanningsmessene i 2018, og konklusjonen deres er klar: Ikke bare har messene innvirkning på utdanning og karrierevalg – de er også elevenes favoritt blant veiledningstiltakene!

På utdanningsmessene ble de besøkende bedt om å velge mellom fire ulike veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver. Lavest oppslutning fikk Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen. Utdanningsmessene er elevenes favoritt-tiltak!

Norfaktas undersøkelse viser videre at mer enn 9 av 10 tror at besøk på en utdanningsmesse kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Hele 96 % av respondentene vil anbefale andre å delta på neste års messe. Mer enn 9 av 10 besøkende mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messen. Les hele rapporten her.

Dybdeintervjuer tyder på at flere velger å studere etter messebesøket
Sosiologisk poliklinikk, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU, har utført dybdeintervjuer med elever etter at de besøkte messen. Resultatene tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter endt videregående, som følge av besøket på messen. Les mer

I en tid hvor elever har tilgang på informasjon fra både internett og skolebesøk spiller fortsatt utdanningsmessene en viktig rolle. Publikum på utdanningsmessene setter stor pris på muligheten til å snakke direkte med skoler, universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæringskontor, interesseorganisasjoner og bedrifter. Ønsker du å komme i kontakt med potensielle elever, studenter, lærlinger eller fremtidige arbeidstakere? Ta kontakt så kan vi diskutere om messene er en god arena for dere! Her kan du lese om Optikerbransjens erfaringer fra messene. 

Ta kontakt:
info@tautdanning.no
Tlf: 73 80 97 50