Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge: Utdanning & Karriere-messene bør prioriteres

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge støtter resultatene fra den årlige Norfaktaundersøkelsen, og mener skoler bør tilrettelegge for at elevene får besøke utdanningsmessen, der slike messer ligger innenfor en akseptabel avstand. Undersøkelsen med over 8500 respondenter viser at utdanningsmessen Utdanning & Karriere står høyest på ønskelisten til elevene med tanke på fremtidig utdanningsvalg. Se undersøkelsen her

Et bredt spekter av muligheter
Rådgiverforum Norge og Elevorganisasjonen er enige i at elevene bør presenteres et bredt spekter av utdannings- og karrieremuligheter, og ikke bare en begrenset del. Elevene ønsker studieinformasjon fra fagskoler, folkehøgskoler, utdanning i utlandet og andre praktisk rettede skoler. Aktørene mener derfor at det at å kun benytte seg av skolebesøkene, hvor kun de store universitetene blir representert, blir for snevert. Interesseundersøkelsen med svar fra 40 000 elever i videregående skole bekrefter resultatene hvor hele 91 % oppgir at de ønsker informasjon om mer enn universitetsutdanning i Norge. Se undersøkelsen her

Viktigheten av personlige møter
På messene stiller elevene egne spørsmål, ansikt til ansikt med representanter fra ulike studiesteder. Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge ønsker at flere skoler har fokus på og ser viktigheten av personlige møter når elevene står overfor et vanskelig studievalg. Muligheten for å kunne stille spørsmål, en til en, ved viktige avgjørelser i livet, er noe både Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge setter høyt i en mer og mer digital hverdag.

La elevene utforske det totale studietilbudet på en utdanningsmesse nær dere.