– Utdanningsmessen bør prioriteres

Landsstyremedlem i Rådgiverforum Norge, Erling Knutzen og Elevorganisasjonen ved leder Alida de Lange D’Agostino mener skolene bør tilrettelegge for at elevene får besøke utdanningsmessene.

Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge mener skoler bør tilrettelegge for at elevene får besøke utdanningsmessen, der slike messer ligger innenfor en akseptabel avstand.

Undersøkelsen med over 8700 respondenter viser at utdanningsmessen Utdanning & Karriere står høyest på ønskelisten til elevene med tanke på fremtidig utdanningsvalg. Se undersøkelsen her

Et bredt spekter av muligheter
Rådgiverforum Norge og Elevorganisasjonen er enige i at elevene bør presenteres et bredt spekter av utdannings- og karrieremuligheter, og ikke bare en begrenset del. Elevene ønsker studieinformasjon fra fagskoler, folkehøgskoler, utdanning i utlandet og andre praktisk rettede skoler. Aktørene mener derfor det å utelukkende benytte seg av skolebesøkene alene, hvor kun de store universitetene blir representert, blir for snevert.

Interesseundersøkelsen fra 2018, med svar fra 40 000 elever i videregående skole, bekrefter dette. Hele 91 % oppgir at de ønsker informasjon om mer enn universitetsutdanning i Norge. Se undersøkelsen her

Viktigheten av personlige møter
På messene stiller elevene egne spørsmål, ansikt til ansikt med representanter fra ulike studiesteder. Elevorganisasjonen og Rådgiverforum Norge ønsker at flere skoler har fokus på og ser viktigheten av personlige møter når elevene står overfor et vanskelig studievalg. Muligheten for å kunne stille spørsmål, en til en, ved viktige avgjørelser i livet, spesielt i vår digitale hverdag.

Ønsker du å besøke en utdanningsmesse med dine elever? Ta kontakt!

Tone Skredderbakken
tone@tautdanning.no
73 80 97 43