Den perfekte stand!

På utdanningsmessene er det mange utstillere som er usikre på hvordan de kan komme i kontakt med flest mulig elever.

Noen har stramme budsjetter, og andre er usikre på hvordan de kan allokere ressursene best mulig. Vi tror alle kan få et godt resultat på messene uavhengig av budsjett, standstørrelse og størrelse på skole/bedrift/organisasjon!

Møt de besøkende med et smil!
Mange elever er usikre på hva de kan spørre om og hva de lurer på. Vi anbefaler at dere som standpersonell møter elevene med et smil og kanskje et spørsmål. Enkle spørsmål elevene kan svare på, konkurranser eller aktiviteter på standen er nyttige «Ice breakers».

Aktiviteter på standen
Konkurranser og aktiviteter tiltrekker besøkende og skaper oppmerksomhet. En uformell tone gjør det enkelt for de besøkende å stille spørsmål. La gjerne de besøkende selv få teste ut hva dere driver med.

Innredning av standen
Om mulig anbefaler vi at dere har en innredning av standen som inviterer til samtaler. Det er enklere å komme i kontakt med de besøkende om dere har ståbord og høye barkrakker sammenlignet med lave stoler og store bord.

Riktig standpersonell
På utdanningsmessene er standpersonellet utstillerens ansikt utad. Standpersonell med god kunnskap om utdanning, studiested og arbeidsmarked gir et godt inntrykk. Mange utstillere har godt kvalifiserte elever, studentambassadører og lærlinger som standpersonell. I tillegg til å være økonomisk lønnsomt gir det ofte en merverdi for de besøkende å snakke med studenter, elever og lærlinger de kan identifisere seg med.

Vi i TaUtdanning.no tror alle utstillerne får økt oppslutning når nivået på alle standene er høyt. Ta gjerne kontakt om du har flere tips til hvordan man kan skape den perfekte standen!

Ta kontakt:
info@tautdanning.no
Tlf: 7380 9750