Om utdanningsmessene

Utdanning & Karriere 2022/ 2023
– endelig kan vi møtes igjen!

Deltagelse på utdanningsmessene er en unik mulighet til å møte et stort antall studiesøkende ungdommer fra hele Norge. Her kan du snakke direkte med målgruppen din før de skal velge utdanning.

Utdanningsmessene dekker hele landet 

Messene arrangeres i 9 byer i løpet av januar og februar – og nå kan vi endelig møtes på fysiske messer igjen! Du kan også delta på landsdekkende digitale messer som skal arrangeres i november og mars. Disse vil fungere som et supplerende arrangement for besøkende, og vil være et godt alternativ for elever som ikke kan besøke en fysisk utdanningsmesse pga. reiseavstand. Ved deltagelse på både fysiske og digitale messer vil du nå ut til målgruppen i hele Norge!

Datoer for utdanningsmessene 2022/2023:

Flere digitale events

Den digitale messeportalen skal også fungere som et hjelpemiddel og en ekstra informasjonskanal for elevene som skal besøke de vanlige messene (alle må registrere en digital bruker). I løpet av høsten 2022 vil alle påmeldte elever bli invitert til å delta på flere digitale Tema Events som skal hjelpe de i gang med utdanningsvalget og som vil være til inspirasjon i denne prosessen. 

Nyhet: Leadsregistrering på fysiske messer

Denne gangen vil det være mulig å bestille et system for leadsregistrering på de fysiske messene. Dette innebærer scanning av QR-koden på mobilen til interesserte elever som fører til registrering av deres kontaktinformasjon. Denne informasjonen blir tilgjengelig i utstillerportalen under Leadsmanager. Leadsregistrering forutsetter derfor at dere deltar med digital stand som vil gi dere den nødvendige tilgangen til utstillerportalen. Leadsregistrering på fysiske messer kan bestilles i skjemaet for standutstyr og tjenester som vil bli klart i løpet av høsten 2022.

Nyhet: Hybride løsninger på fysiske messer

Hybride løsninger innebærer at dere kan snakke med elevene på messen via videomøter på en digital stasjon. Ved å benytte hybride løsninger kan du enkelt øke kapasiteten på deres stand eller delta på messer uten å reise. Vi tilbyr både hybride stasjoner til egen stand eller frittstående hybride stands. Les mer

Hvem besøker messene?

Vi inviterer alle videregående skoler og ungdomsskoler til å besøke utdanningsmessen i sitt fylke, og/eller den digitale messen. Elevene blir spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere, og vi tilbyr busstransport til messehallen. Vi inviterer også elever fra folkehøgskoler, studenter, arbeidssøkende og andre som er interessert i videre utdanning og karriere.

Rådgiverforum Norge anbefaler utdanningsmessene

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har god kontakt med rådgivere over hele landet. Rådgiverforum Norge mener at utdanningsmessene er et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriere veiledning. 

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no.