Om utdanningsmessene

Fremtiden er hybrid – delta som utstiller på Utdanning & Karriere 2022

I 2022 blir utdanningsmessene gjennomført som en hybridløsning – en kombinasjon av digitale og fysiske messer som viderefører det beste fra begge typer arrangement. Dette gir dere som utstillere enda bedre muligheter til å komme i kontakt med deres målgruppe.

Utdanningsmessene dekker hele landet

Utdanningsmessene arrangeres i seks landsdeler i januar og februar 2022, og gjennomføres på de samme datoene både fysisk og digitalt. Vi legger til rette for at dere blir synlige for alle besøkende og at det blir enkelt å bemanne både digital og fysisk stand.  Ved påmelding til en landsdel er det obligatorisk å delta med digital stand. Dere bestiller i tillegg fysisk stand i byene hvor dere ønsker å delta. Bestilling av fysisk stand gir kostnadsfri digital stand i den samme landsdelen.

Flere besøkende totalt

Den hybride løsningen gir de besøkende muligheten til å kunne delta på arrangementet både fysisk og digitalt og legger til rette for et høyere totalt besøk. I tillegg vil det gjøre det enklere og mer fleksibelt for skolene å sette av mer tid og gi flere elevgrupper anledning til å delta.

Synlighet og kontakt med besøkende

Dersom dere deltar kun med digital stand vil dere likevel bli tilgjengelige for de som besøker messen fysisk. Vi etablerer områder i messehallen, hvor de besøkende kan få oversikt over og kontakte digitale utstillere på en enkel måte, via PC-stasjoner eller sin egen mobil. Den hybride messeløsningen sørger for at elever og andre, som ikke har anledning til å besøke messen fysisk, kan komme i kontakt med alle utstillere. Ved å besøke messen digitalt kan de chatte og gjennomføre videosamtaler, både med utstillere som deltar med fysisk stand og utstillere som kun har digital stand.

Digital plattform gir nye muligheter

Vi videreutvikler den digitale løsningen og via utstillerportalen vil dere som utstillere ha full oversikt over statistikk og henvendelser fra publikum – både de som deltar digitalt og de som deltar fysisk. Alle besøkende kan be om mer informasjon fra dere og legge igjen sin kontaktinformasjon på en enkel måte. Dette gjelder både når de deltar digitalt og når de deltar fysisk. Utstillere vil på en enkel måte få en relevant og god oversikt over responsen og kunne følge opp alle henvendelser.

Enkelt å delta med samme digitale stand som sist

Hvis dere deltok som utstillere på de digitale utdanningsmessene i 2021, vil innholdet i den digitale standen deres bli overført til messene i 2022. Dere kan naturligvis redigere standen og gjøre nødvendige endringer før messeportalen åpner for besøkende.

Trygt og forutsigbart

En stor fordel med den hybride løsningen er at vi uansett kan gjennomføre de digitale arrangementene, for alle påmeldte, selv om det fortsatt skulle være usikkerhet og restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien. De fysiske arrangementene i de enkelte landsdelene gjennomføres kun dersom det er forsvarlig og hvis det er stor nok interesse. Påmeldte utstillere vil ikke være forpliktet til å betale for fysisk stand dersom arrangementene ikke kan gjennomføres pga. Covid-19.

Åpen dag – mulighet for gjennomføring digitalt

Som utstillere har dere også mulighet til å gjennomføre en digital åpen dag for deres studiested/organisasjon. Dette kan gjøres på en enkel måte ved å gjenbruke den digitale standen, eller vi kan tilpasse en egen løsning for dere. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Informasjonstorg for de besøkende

Alle som besøker messene både digitalt og fysisk vil få tilgang til et informasjonstorg med nyttig generell informasjon både om yrker, karrieremuligheter og utdanninger. På torget vil man også finne informasjon om utdanningsmuligheter som ikke er representert med egen stand. Dette sikrer at arrangementene får høy relevans og nytteverdi og er til fordel både for besøkende og utstillere.

Tilpasset program for elevene

Denne gangen vil skolene også få tilbud om egne program for gjennomføringen av messebesøket som vil være tilpasset den enkelte elev. Programmene vil sørge for at elevenes interesser i større grad blir matchet med tilbudet på utdanningsmessen. Dette vil føre til mer relevant besøk og henvendelser til dere som utstillere. Vi vil også legge til rette for mer live innhold i den digitale delen og på ulike måter øke muligheten til kontakt mellom utstillere og besøkende.

Planleggingsverktøy for rådgivere og elever

Informasjonen i den digitale messeportalen og de digitale standene blir også del av et planleggingsverktøy som både rådgivere og elever kan benytte til utdannings- og karrierevalg gjennom hele skoleåret. Elevene får, gjennom sin rådgiver og skole, tilbud om tilgang til den digitale messeplattformen allerede tidlig på høsten. Denne kan brukes som et verktøy både før, under og etter messene. Informasjonen i den digitale plattformen vil være tilgjengelig i ett år.

Rådgiverforum Norge anbefaler Utdanning & Karriere-messene

Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge og har god kontakt med rådgivere over hele landet. Rådgiverforum Norge mener at utdanningsmessekonseptet til Ta Utdanning er et meget godt tilbud til elevene. Her blir elevene på en god måte presentert for det totale tilbudet. De anbefaler skolene å delta og bruke dette som en del av elevenes karriereveiledning.

Utdanning & Karriere 2022 arrangeres i følgende landsdeler:  

Sør-Norge (uke 2/3) 

 • Sandefjord 13. – 14. januar
 • Kristiansand 17. – 18. januar 
 • Digitalt 13. – 14. / 17. – 18. januar 

Østlandet 1 (uke 3) 

 • Lillestrøm 20. – 21. januar 
 • Digitalt 20. – 21. januar 

Vest-Norge (uke 4) 

 • Stavanger 24. – 25. januar 
 • Bergen 26. – 27. januar 
 • Digitalt 24. – 25. / 26. – 27. januar 

Midt-Norge (uke 5) 

 • Ålesund 31. januar – 1. februar 
 • Trondheim 3. – 4. februar 
 • Digitalt 31. januar – 1. februar / 3. – 4. februar 

Nord-Norge (uke 6) 

 • Bodø 7. – 8. februar 
 • Tromsø 10. – 11. februar 
 • Digitalt 7. – 8.  / 10. – 11. februar 

Østlandet 2 (uke 7) 

 • Oslo Spektrum 16. – 17. februar 
 • Digitalt 16. – 17. februar 

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Vi hjelper dere gjerne med å finne fram til en løsning som passer for dere. Ta kontakt med oss på e-post info@tautdanning.no eller telefon 73 80 97 50 Påmelding gjøres her

Velg landsdel: